Terug

Oproep aan gemeenten: steun lokale energie-initiatieven

Burgers hebben het nakijken

De capaciteit op het net is onvoldoende voor de energie die we moeten opwekken om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Netwerken moeten uitbreiden, maar de capaciteit is vaak al vergeven aan grote partijen. Initiatiefnemers zoals dorpshuizen, staan op achterstand.

Leidy van der Aalst-Wolken, voorzitter van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, luidt de noodklok met een betoog in het VNG-magazine van 5 april 2019.

 

Opinie_LVKK_vngMagazine_4april2019


"Onze oproep aan de regionale en landelijke overheden is: benut de kansen voor het optimaal betrekken van burgers bij het opstellen van de plannen voor de Regionale Energietransitie. Volg het voorbeeld van een aantal gemeenten in de Achterhoek om te investeren in een aanjaagfonds voor duurzame energie om lokale initiatieven te steunen en om commerciële, vaak buitenlandse investeerders, buitenspel te zetten.

Neem de stem van de burgers serieus en kies niet voor de makkelijke weg van zakendoen met grote ontwikkelaars."

Lees het betoog van Leidy van der Aalst in het VNG-Magazine, 5 april 2019 en de brief die de LVKK naar de Tweede Kamer stuurde over deze kwestie.   

Jaarvergadering Dorpswerk in teken van lokale energie-initiatieven

Op 7 mei bent u van hart welkom op de themabijeenkomst 'Bewoners betrekken bij energietransitie. Dorpsraden en dorpshuizen vertellen over hun betrokkenheid bij lokale energie-initiatieven.

Locatie: Cultuurcentrum De Olm in Zwanenburg
Aanvang: 20.00 uur

Lees meer in de Agenda

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube