Terug

Uitnodiging: 7 mei bijpraten over Bewoners betrekken bij energietransitie

Op 7 mei houdt Dorpswerk Noord-Holland in Zwanenburg haar Ledenvergadering én themabijeenkomst 'Bewoners betrekken bij de energietransitie'.

Praktijkmensen zijn aanwezig om te vertellen hoe zij het doen: bewoners betrekken bij concrete acties in het dorp. In kleine groepen kunt u in gesprek over het onderwerp van uw keuze met gasten uit/van:

  • Coöperatie Zon op Marken
  • Dorpshuis en dorpsraad Heeg, Duurzaam Heeg (Frl.)
  • Dorpsraad Broek in Waterland, Zon op Marken en onderdoorgang N247
  • Vereniging Duurzaam Soesterkwartier (Amersfoort)
  • bewonersondersteuning door Buurkracht

Doet u op 7 mei mee?
Locatie: Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141, 1161 JV Zwanenburg
Aanvang: 20.00 uur.
Stuur een mailtje naar aanmelden@dorpswerknh.nl o.v.v. themabijeenkomst.

Gesprekstafels RES

We starten de avond met een korte lezing door Odile Rasch programmamanager Regionale EnergieStrategie (RES).

Noord-Holland is verdeeld in twee regio's, Noord en Zuid. Voor iedere regio wordt in 2019 een Energiestrategie uitgestippeld, de RES.  Rasch legt uit wat een RES is en hoe het proces in beide regio's verloopt. Ook zal ze ingaan wat op dit moment de inbreng is van lokale energie-initiatieven aan de gesprekstafels van de RES.

Energietransitie is van ons allemaal!

Voor dorpsraden en dorpshuizen is het van belang om op de hoogte te zijn. De energietransitie is namelijk van ons allemaal, en moet in het voordeel werken van de bewoners. Zeker ook van de minder draagkrachtige burgers.

De vier aanwezige dorpen stellen zich aan u voor:

tekening_atelier_warmtetransitie_verkleind

Laat u bijpraten door uitvoerders van lokale initiatieven

Na de inleiding kunt u in kleine groepen in gesprek met vertegenwoordigers van lokale duurzaamheidsinitiatieven, energiecoöperaties en verenigingen. Aanwezig zijn:

* Eilandraad Marken
Marken is beschermd dorpsgezicht. Niet eenvoudig om geschikte locaties te vinden voor het plaatsen van zonnepanelen. Toch wil ook Zon op Marken op het gebied van elektriciteit, dorp en eiland energieneutraal maken. De Rietlandenschool (basisonderwijs) heeft een zonne-installatie die het volledige verbruik van de school opwekt. Hoe pakt Marken dit aan? Rekening houdend met natuurwaarden en draagvlak bij inwoners, gemeente en provincie? Ga in gesprek met Piet Visser en Jaap Visser.

* Duurzaam Heeg
In watersportdorp Heeg (Friesland) zijn ItHeechHûs (dorpshuis) en Vereniging Dorpsbelang de motor achter verschillende activiteiten. Werkgroepen voor een Groenplein, plaatsen van zonnepanelen op dorpshuis en andere gebouwen, verbeteren hergebruik en afvalscheiding, meewerken in de dorpstuin en oriëntatie op een warmtenet voor het dorp. Hoe pakken zij dit alles aan en hoe betrekken zij inwoners? U kunt aan tafel met Lucy Gelderblom en Johannes Lankester. Johannes is ook coördinator van het Netwerk Duurzame Dorpen

* Vereniging Duurzaam Soesterkwartier
'Duurzaamheid is geen loze kreet.' Met concrete acties, waar heel veel bewoners aan meedoen, zijn de straten schoner en zwerfafval opgeruimd, buurten groener door aanplant van bomen; heel veel mensen doen op een praktische manier aan energiebesparing in huis. U kunt aan tafel Fedde Bloemhof; hij vertelt hoe de vereniging begonnen is, wat er al bereikt is,

* Buurkracht
Buurkracht is in het leven geroepen om buurtbewoners die aan de slag willen voor duurzaamheid te ondersteunen. In Friesland is er bijvoorbeeld veel aandacht voor samen energiebesparen, als dorp, als wijk. Roel Woudstra vertelt over de stappen bij 'wat te doen als jouw dorp aardgasvrij wil worden'.

* Inwoners erbij betrekken en betrokken houden
In Broek in Waterland was de dorpsraad aanjager van twee onderwerpen die allebei een lange adem vereisen: zelf duurzame energie opwekken via Zon op Waterland, met inmiddels vier projecten met zonnepanelen op een kerk en op daken van boerderijen. De dorpsraad zocht ook een oplossing voor de drukke N247 en kreeg de provincie zover om hun variant voor vernieuwing van de weg mee te nemen als serieuze optie. Goof Buijs vertelt hoe zij de inwoners betrekken bij ideeën en plannen voor een duurzaam dorp en regio; en ook over langere tijd de aandacht weten vast te houden.

Aanmelden voor 7 mei

U bent van harte welkom! Lees meer in Agenda 7 mei.

Tijd: 20 uur (zaal open 19:45u)
Locatie: Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141, 1161 JV Zwanenburg

Aanmelden: ja, graag!
Via: aanmelden@dorpswerknh.nl o.v.v. Themabijeenkomst.