Terug

Dorpswerk bij provincie te gast in CollegAtour

Dinsdag 21 mei was Dorpswerk te gast in het provinciehuis, in het programma CollegAtour. Tijdens een lunchbijeenkomst praatten adviseurs Corry Leijen, Kor Berghuis en voorzitter Nico Bijman een 25-tal medewerkers bij over onze vereniging en activiteiten.

Bekijk HIER de presentatie

Vrijwilligers dragen de dorpssamenleving

De webpagina Coalitievorming 2019 van provinciale staten Noord-Holland is een kijkje waard: vele maatschappelijke organisaties hebben aan formateur en onderhandelaars informatie meegegeven. Onder de briefschrijvers ook leden van onze vereniging.
Dorpswerk presenteerde zich in april al aan alle statenleden.  

Wij juichen de actie van de briefschrijvers van harte toe. Bewonersgroepen komen op voor het onderwerp dat hun dorp zo raakt: van pleidooi voor woningbouw in het dorp tot aandacht vragen voor een veiliger variant van een provinciale weg. Vrijwilligers in dorpsraden, dorpsorganisaties en dorpshuizen koesteren het goede van hun dorp, van het platteland. Zij investeren met tijd, kennis en kunde in projecten en acties die de dorpssamenleving ten goede komen. Zij kunnen daarbij rekenen op de steun van Dorpswerk.

Dorpswerk: steun voor actieve bewoners

Het organiserend vermogen in dorpen is groot. Evenals de creativiteit. In elk dorp zijn actieve mensen te vinden. Soms is steun nodig: een goed advies, een voorbeeld van elders, een praktische methode om aan de slag te kunnen. Delen van kennis, kunde en contacten is een rode draad in het werk van onze vereniging.

Waar nodig zijn we ook spreekbuis en belangenbehartiger. En we willen aanjager zijn, met nieuwe methoden, werkwijzen en inzichten waarmee dorpsorganisaties de uitdagingen oppakken van bijvoorbeeld democratische vernieuwing, Omgevingswet 2021, de energietransitie, verjonging en versterking vrijwillige inzet.

Samenwerken op concrete onderwerpen

De samenwerking met de provincie is goed. We vinden elkaar op concrete onderwerpen.  Zoals bij de herbestemming van een kerkgebouw in Zuidermeer tot dorpshuis. Of het co-creatieproces voor ondertunneling van de N247 bij Broek in Waterland. En vorig jaar nog in het organiseren van het Noord-Hollands PlattelandsParlement (NHPP2018).

Contacten aangehaald

Ons bezoek in het provinciehuis en de presentatie is positief ontvangen. Voor de medewerkers is het werk van dorpsorganisaties, dorpshuizen én onze rol vertegenwoordiger, pleitbezorger een aanjager concreter geworden. We hebben namen en contactgegevens uitgewisseld. Daar zullen wij gebruik van maken! Tot ziens in de dorpen en op het platteland!

Bekijk HIER onze presentatie tijdens CollegAtour.

Oproep aan provinciale staten

Lees in deze FLYER waarom Dorpswerk Noord-Holland de komende vier jaar de goede samenwerking met de provincie graag willen voortzetten. 

 CollegAtour_4logo's