Terug

Bepaal zelf toekomst van uw dorp of dorpshuis!

 

Ideeën en plannen maken voor de toekomst van uw dorpshuis of dorp? Het hoeft niet droog, moeilijk of saai te zijn. 24 september is de startavond, in het najaar gevolgd door verdiepende workshops.

Van idee, naar visie, naar plan

Welke zaken vindt u belangrijk voor uw dorp of dorpshuis? Hoe verwerk je dit in een eigen visie? Een dorpsvisie stel je op als praktisch plan, voor het eigen dorpshuis of dorp, niet voor de gemeente! 

Een plan van en voor het dorp, het is wel een uitdaging om zoveel mogelijk inwoners te stimuleren mee te doen met ideeën en meningen verzamelen. Met keuzes maken, met uitvoering. Hoe doe je dat?

Actueel bij het maken van een dorps(huis)plan is ook de invoering van de landelijke Omgevingswet in 2021. Deze wet benadrukt de proactieve rol die bewoners, initiatiefnemers van projecten in de openbare ruimte kunnen nemen.

We gaan op 24 september in op praktijkvoorbeelden, er is ruimte voor uw vragen over het maken van een dorpsvisie en -plan, en we leggen uit wat de bedoeling is van de Omgevingswet.  

U gaat vooral zelf aan de slag. Hoe ziet uw dorp en uw dorpshuis eruit in 2030? U maakt ter plekke een start met een toekomstschets. Met aandacht voor onder andere:

  • hoe maken we van ons dorp(shuis) een gezonde omgeving?
  • duurzaamheid, energiebesparing, wat kan er, waar beginnen we?
  • ideeën en wensen van jongeren, hoe maken we het aantrekkelijk?
  • dorp(shuis) voor alle generaties, het omzien naar elkaar: hoe maken we het concreet?
  • wonen, wonen met zorg, wat speelt in ons dorp?
  • Hoe zorg je voor steun, enthousiasme en dus draagvlak voor de plannen? Bij inwoners, bij de gemeente en andere partijen die kunnen bijdragen.

Aanmelden

Aanmelden via: dorpen@dorpswerknh.nl

Vermeld namens welk dorp/dorpshuis en met hoeveel personen u komt.

Op deze avond zijn leden en niet-leden welkom

Aanmelden kan tot 22 september


Praktische gegevens

Datum: dinsdag 24 september 2019

Tijd: 20 - 22u (inloop vanaf 19.30u)

Locatie: Dorpshuis De Blinkerd

Adres: Heereweg 150, 1871 EM Schoorl

 

Vragen?

Bel of mail Corry Leijen

Mob. 06 1554 4650

mail: dorpen@dorpswerknh.nl