Terug

Nationaal PlattelandsParlement 23 november, inschrijving is geopend

Het PlattelandsParlement is dé plek waar u als actieve bewoner in contact komt met collega-bewonersinitiatieven. Waar u ideeën kunt opdoen of juist een inspiratiebron kunt zijn voor anderen.

Ook interessant voor raadsleden, kern- en gebiedsconsulenten, staten leden, lokale bestuurders, ondernemers, ...

 

Programma

Direct naar programma

U kunt in gesprek gaan met beleidsmakers en Kamerleden, zaken die u belangrijk vindt onder de aandacht brengen. Want al boeken we met elkaar succes met ...

  • groeiend aantal zorgcoöperaties
  • steeds meer duurzaamheidsinitiatieven
  • alternatieve vervoersmogelijkheden
  • nieuwe woonvormen
  • herbestemming van (historische) gebouwen voor de gemeenschap

... er is nog steeds veel te bevechten, denk aan: opruimen van knellende regels, meer actieve steun aan innovatieve oplossingen voor een vitaal platteland en krachtige dorpen. Vier Kamerleden zijn aanwezig.

 

Vijf thema’s... en meer

Bij elk thema
- 's ochtends:    praktijkvoorbeelden
- 's middags:     lezing, voordracht, debat

·         Wat kan een dorpsondersteuner betekenen voor de dorpsgemeenschap?

·         Is kringlooplandbouw een wenkend perspectief? Ga mee op excursie*

·         Hoe vinden we goede herbestemming voor leegstaande kerken en agrarische gebouwen?

·         Welke rol pakken we als dorpsorganisatie? Is onze organisatie goed ingericht voor nieuwe taken?

·         Welke kansen biedt de Omgevingswet aan bewonersinitiatief?

 

Natuurlijk is er ook tijd voor ontmoeting in de wandelgangen, netwerken

* Extra: ga mee op excursie naar AgroProeftuin De Peel (is 's ochtends, van tevoren aanmelden verplicht)

 

Magazine, achtergrond bij thema's

Lees meer in deze special, PlattelandsParlement 2019 Kernenmagazine

 

Plattelands Parlement praktisch

Datum: zaterdag 23 november 2019

Locatie: Gemeenschapshuis De Horst

Adres: Sint Josephplein 14, 5428 GL VENHORST

Tijd:  10 - 17u

 

Aanmelden

Klik HIER voor aanmelden

Aanmelden kan tot 18 november 2019.

 

Contact

E: info@lvkk.nl

Logo_PP23nov2019