Terug

De WOZ-beschikking en bezwaar maken, dorpshuizen opgelet!

De envelop met de WOZ-beschikking voor uw dorpshuis valt op de mat. U moet Onroerende Zaak Belasting (OZB) betalen. Voordat u betaalt, let op! Met het controleren van de WOZ-beschikking, en vooral de taxatiewaarde waarmee de gemeente rekent, kan uw dorpshuis een aanzienlijk bedrag besparen.

Laag tarief    

Als eerste stap kunt u controleren onder welk tarief uw gemeente de OZB berekend heeft: voor woningen of niet-woningen. Sinds 1-1-2019 staat het gemeenten vrij om de WOZ-beschikking voor dorps- en buurthuizen, voor sportaccommodaties en andere instellingen van sociaal belang onder het lagere tarief van woningen te laten vallen. Daarmee komt de belasting lager uit.

Heeft uw gemeente nog geen gunstig tarief voor instellingen van sociaal belang? Via deze conceptbrief kunnen dorps- en buurthuizen hun verzoek doen aan de leden van de gemeenteraad en aan het college van b & w.

 
Taxatieverslag opvragen    

Als tweede stap kunt u de WOZ-beschikking controleren. Specifieker: u gaat de taxatiewaarde waarmee de gemeente haar berekening maakt, controleren. Begin dus met het verzoek aan uw gemeente om een taxatieverslag van uw pand te sturen.

Handreiking

Via dit stappenplan Handreiking WOZ-waarde van uw dorpshuis controleren met daarin opgenomen de bijlagen 1 tot en met 3, kunt u stap voor stap het taxatieverslag ‘lezen’ en controleren.

Download hier een Excel-sheet ter controle van uw waardeberekening, bijlage 4

Wilt u een bezwaarschrift indienen, gebruik hiervoor bijlage 5 (zie pdf Stappenplan en Handreiking). Een voorbeeld van het antwoord van een gemeente staat in bijlage 6.


OZ-belasting, artikel  

In de Vraagbaak voor dorpshuizen, staat dit artikel over de Onroerende Zaakbelasting.

afbeelding_vraag-en-antwoord-sessie

Artikel geplaatst op 27 februari 2020. 

Aangepast op 25 februari 2021.