Terug

Dorpshuizen verkennen mogelijkheden hoe open te gaan in anderhalvemeter-samenleving

Update 28 april - Een aantal wijkgebouwen, buurt- en dorpshuizen heeft een eerste aanzet gedaan om handen en voeten te geven aan het "anderhalvemeter-dorpshuis". Scroll naar beneden voor de pdf's.

Wijkgebouw De Slinger in Den Bosch heeft in een memo een Protocol Beperkte opening beschreven.

Dorpshuis ‘t Polderhuus in Friesland heeft een concept beleidsnotitie opgesteld en het dorpshuis in Tolbert, Groningen heeft een "coronaprotocol" opgesteld.

De documenten zijn aanvullend op elkaar en niet volledig, maar zijn een mooie aanzet en handig hulpmiddel om na te denken over de nieuwe situatie in jullie eigen dorps- of buurthuis.

Het Platform Dorpshuizen.nl, waar ook Dorpswerk Noord-Holland bij is aangesloten, zal de komende periode tips verzamelen voor een "coronaprotocol" wijkcentra en buurt- en dorpshuizen.

Hebben jullie verbetersuggesties of mooie voorbeelden, dan kun je dat mailen aan adviseur Corry Leijen
e-mail: dorpshuizen@dorpswerknh.nl

 

Voorbeelden 

Wijkgebouw De Slinger, memo protocol corona bij beperkte opening, open de pdf 

't Polderhuus, aanzet tot coronabeleid (april 2020), open de PDF

Dorpshuis Tolbert, concept coronaprotocol (april 2020), open de PDF  

(lees door onder de afbeelding)

 Vraagbaak

Horeca Nederland werkt ook aan protocol 

De KHN heeft ook een protocol opgesteld (nog niet openbaar gemaakt) met de kanttekening dat werken met 1,5 meter afstand veelal financieel niet haalbaar zal zijn.

Dat concept-protocol is half april voorgelegd aan het ministerie van EZK, aan een ‘multidisciplinair overlegorgaan’. M.a.w. het protocol moet goedgekeurd worden door de overheid. De verwachting is dat goedkeuring voor een dergelijk protocol voor sociaal-culturele accommodaties ook geldt.

Voor actuele stand van zaken: https://www.khn.nl