Terug

Provinciaal bestuur: bepleit steun voor gemeenschapshuizen bij rijksoverheid

Dorpswerk heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Holland per brief op de hoogte gebracht van de steunbetuigingen van collega provinciebesturen aan de lobby van LVKK en LSA bewoners.

Wij roepen het provinciebestuur van Noord-Holland op om hetzelfde te doen.

"Steun van harte de lobby vanuit de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen en verzoek de rijksoverheid dringend om  aan de lijst met SBI-codes die voor de tegemoetkoming in aanmerking komen, die van de dorpshuizen en wijkcentra toe te voegen.

Het gaat om de SBI-codes 88102, 88993 en 88999. Voor de toekomst en het voortbestaan van deze belangrijke voorzieningen voor de leefbaarheid in dorpen en wijken is deze verruiming noodzakelijk."

Lees de brief HIER.

nh-logo vierkant