Terug

Verslag online sessie: Hoe gaan wij straks open? Voer het gesprek met alle betrokkenen

Dorpswerk organiseerde op 28 april een online sessie

Gevolgen van de coronacrisis en hoe nu verder?

Voorzitter Nico Bijman leidde het gesprek.

Deelnemers: dorpsraden (4); buurt- en dorpshuizen, ontmoetingscentra (19); gemeenten (4); Statenleden en medewerkers provincie (3); netwerk NL Zorgt voor Elkaar (2); bestuur Dorpswerk (6); adviseur en ondersteuning Dorpswerk (3).

Nico: "We kijken terug op een waardevolle bijeenkomst, want met elkaar laten we zien wat er speelt in de dorpen en met name bij besturen en beheerders van dorpshuizen en ontmoetingscentra leven zorgen en vragen." 

Lees het VERSLAG IN pdf

 

Eerlijk de pijn verdelen    

Dorpshuis dicht betekent stilvallen van verhuur en sluiten van de bar; geen inkomsten. Een aantal besturen heeft meteen een brief naar huurders gestuurd en gevraagd aan de vaste gebruikers om de huur gewoon te betalen. Betalen van de pacht wordt door sommige besturen opgeschort. Kwestie van loyaliteit en solidariteit.

Ook gemeenten (onder andere Drechterland) stuurden dergelijke brief aan verenigingen: steun de dorpshuizen. Wees samen verantwoordelijk. Maatregelen als opschorten gemeentelijke belastingen, coulant omgaan met subsidievoorwaarden, uitstel van betalen huur, werden ook genoemd.

Omzet 

Ideeën voor omzet maken: verhuur je ruimten als flexplek voor bedrijven die nu ruimte tekort komen; zorgorganisaties en onderwijs hebben nu meer ruimtes nodig, biedt je dorpshuis aan; de keuken inzetten als afhaalpunt voor eenvoudige maaltijden, soep, pannenkoeken, etc. Koningsdag is in Andijk gebruikt voor uitventen speciale borrelpakketten. Zo maak je toch wat omzet.


Onderhoudswerk naar voren  

Onderhoud, normaal een klus voor de stille maanden, is naar voren gehaald. Let op, binnen de regels van toegestane bijeenkomsten met maximaal 3 personen: een 10-koppig klussenteam eropuit sturen, dit kan juist niet.

Verdeel de klus zodat iemand individueel aan de slag kan. Hygiënemaatregelen, als meerdere mensen (na elkaar) in het pand klusjes doen, scherp in de gaten houden. Hetzelfde geldt voor activiteiten organiseren met kinderen (in de meivakantie), alleen heel beperkt.

Regelrechte ramp 

Over gemiste omzet. Voor een beheerder/pachter is de gemiste omzet een regelrechte ramp. Daarom ook onze lobby bij de rijksoverheid en Tweede Kamercommissie EZK  voor uitbreiden SBI-codes voor tegemoetkoming in de schade door covid-19.

Besturen zien de kosten doorlopen – van stoken, onderhoud, belastingen – teren in op bijvoorbeeld de onderhoudsreserves. Meerdere dorpshuizen zeggen wel wat reserves te hebben, daar zing je het nog even mee uit. Maar als de beperkingen langer duren dan krijgt het hele sociale domein de klappen. De financiële positie van gemeenten staat onder druk, gemeenten kijken voor steun meer naar het Rijk dan naar de provincie.
 

Zichtbaar blijven  

De stroom voorbeelden van sociale initiatieven, burenhulp en andere acties voor anders-ontmoeten en contact, wordt gememoreerd.

De speciale landelijke ‘coronafondsen’ bleken binnen no-time overtekend en aanvragen is vaak al niet meer mogelijk (voorbeeld: Oranje Fonds; kleinecoronahulp.nl ). Fondsen nodigen uit voor reguliere aanvragen. Op de website Fondsen in Nederland (FIN) staat een overzicht aan soorten initiatieven en bij welke fondsen je terecht kunt.

Dorpshuizen proberen zichtbaar te blijven. De Kwaker uit Westzaan stuurde met Pasen een kaartje met groet aan alle gebruikers en contacten. Beheerders die contact houden met de huurders… en alle spontane, nieuwe cateringacties dragen ook bij aan binding met je dorpshuis.

Als de dorpshuizen weer open gaan  

De algemene maatregelen gelden tot 20 mei; evenementen zijn tot 1 september verboden. Waar moeten we rekening mee houden?

Koninklijke Horeca Nederland denkt na over een protocol.
Dorpshuizen in Noord-Nederland zetten eerste ideeën over een zgn. Coronaprotocol online, iedereen kan aanvullen op dorpshuizen.nl. Daar zijn ook alle praktische tips welkom, bijvoorbeeld adressen waar je handige vloerstickers met 1,5 meter afbeeldingen kunt kopen.

Bestuur van De Brink in Obdam ging in gesprek met beheerdersteam, deelt de tip: zie het gesprek over Hoe gaan wij straks open als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur, beheerder(s) en gebruikers van het gebouw.

Grens horeca en evenementen 

Waar ligt de grens tussen horeca en evenementen? Vuistregel: alle activiteiten waar je normaal een vergunning voor aanvraagt, dat gaat nu niet tot 1 september. Alle andere, losse activiteiten, of het horecagedeelte… daar is geen eenduidige regel voor. Overleg met je gemeente(lijk crisisteam).

Sommige activiteiten zijn makkelijker te organiseren, biljarten bijvoorbeeld. Of toneel in kleinere groepen. Klaverjassen, met plexiglas tussen de deelnemers en een pot Dettol op tafel, lijkt onmogelijk. Toch is het pleidooi: laat de creativiteit maar stromen, schiet wilde ideeën niet op voorhand af. 

Open in de zomer 

Denk na over ‘open blijven in de zomer’: biljart, toneel, knutselclubs en andere verenigingen hebben misschien juist grote behoefte aan doorgaan.

De zomervakantie ziet er voor veel mensen heel anders uit, mensen blijven thuis. Dit biedt kansen. Bespreek het met je vrijwilligers, misschien kun je juist nieuwe vrijwilligers werven. 
 

In beeld bij de provincie 

De problematiek van ontmoetingscentra, buurt- en dorpshuizen heeft zeker de aandacht van de provincie Noord-Holland. Zo meldt onze contactpersoon tijdens de sessie. De huidige (subsidie)regelingen van de provincie worden coulant uitgevoerd maar in de praktijk zal een individuele dorpsraad of dorpshuis daar geen gebruik van maken.

Een delegatie van het bestuur van Dorpswerk Noord-Holland heeft op 7 mei een gesprek met ‘onze’ Gedeputeerde, dhr. Cees Loggen. Jullie inbreng in deze sessie nemen we daarin mee. 

NB. Op dezelfde avond 28 april zaten de gezamenlijke Commissarissen van de Koning ook in vergadering bijeen. Zij voeren lobby bij het Rijk voor uitbreiden SBI-codes ten gunste van de zgn. 88-codes, wijkcentra en dorpshuizen. 

Algemene Vergadering uitgesteld

Nico Bijman brengt de ALV in herinnering, die stond gepland voor 7 mei. Een fysieke bijeenkomst zit er voorlopig niet in. Nico stelt voor dat we elkaar voor die tijd eerst nogmaals online spreken. In een sessie zoals vanavond.

Bestuur zal t.z.t. aangeven welke vorm te kiezen voor verantwoording naar de leden over 2019.  

 

Klankbord of advies nodig? 

Iedereen met een vraag, idee of behoefte aan een klankbord: wij horen het graag. Meldt u bij adviseur Corry Leijen of bij het bestuur.

E: dorpshuizen@dorpswerknh.nl  (Corry Leijen)

E: secretaris@dorpswerknh.nl  (bestuur van de vereniging)

 

Wat doet Dorpswerk nog meer?   

Bekijk de nieuwsitems op de website.

Volg ons op facebook en twitter.