Terug

Dorpsraden actief met Inspraak en meedenken. Nieuwe wet op komst voor versterking participatie

Provincie Noord-Holland heeft op haar website de pagina Inspraak en meedenken vernieuwd.

Alle inspraakmogelijkheden zijn HIER op een rij gezet.

Bij vier vormen van inspraak en meedenken staat een interview. Toeval of niet: alle geïnterviewden hebben een dorp of het platteland als achtergrond.

 

Dorpsraad Bennebroek

 

Dorpsraad Broek in Waterland 

 

Vereniging Dorpswerk Noord-Holland 

Nico_Bijman_fotograaf_DJ-van-Dijk

 

Bewoners kuststreek 

  • Over het burgerinitiatief ‘Stop de boskap in de Schoorlse en Noord-Kennemerduinen’: Jan Engelbert

 

Versterking participatie

De Tweede Kamer heeft een voorstel voor een nieuwe Wet versterking participatie op decentraal niveau aangenomen.

Deze wet vergroot de invloed van bewoners op de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van lokaal beleid. Ook biedt de wet gemeenten de mogelijkheid om de spelregels rond het zgn. Right to Challenge te bepalen: het recht van bewoners om de gemeente uit te dagen als zij menen publieke taken beter of goedkoper te kunnen aanbieden.

De wet ligt nu voor adviesaanvraag bij de Raad van State en wordt naar verwachting nog dit jaar aangenomen.

Lees meer in de wetgevingskalender overheid.