Terug

Lobby geslaagd, ook buurt- en dorpshuizen komen in aanmerking voor schaderegeling TOGS!

Na het nodige lobbywerk is het gelukt de SBI-codes 88.999, 88.993 en 88.102 toe te voegen aan de schaderegeling TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren).

Lees de brief Staatssecretaris EZK aan de Tweede Kamer.

 

SBI-codes   

Buurt- en dorpshuizen hebben over het algemeen een van deze SBI-codes. 

SBI-codes-88-TOGS

 

Eenmalig

De TOGS  is een regeling i.v.m. de coronacrisis, waarmee ondernemers een eenmalig bedrag van
€ 4.000 kunnen ontvangen, naar eigen inzicht te besteden.

De TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 17.00h 2020 aan te vragen. Daarna wordt de regeling vervangen door de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB), deze gaat over de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020.

Voorwaarden  

Buurt- en dorpshuizen die de TOGS aanvragen moeten ook voldoen aan de overige voorwaarden van de regeling waaronder:

  • De ondernemer verklaart dat hij, van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020, een omzetverlies verwacht van ten minste 4.000 euro. Je omzetverlies heeft betrekking op de hoofd- of nevenactiviteit die onder de regeling valt.

  • De ondernemer verklaart ten minste 4.000 euro aan vaste lasten te verwachten in de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020. Exclusief personeelskosten want daarvoor is de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid).

  • Aanvragen van de TOGS kan met e-Herkenning 1 (of hoger) of DigiD. Zie veelgestelde vragen TOGS.

 

TVL     

De TOGS-regeling wordt opgevolgd door de TVL-regeling. Deze regeling is specifiek gericht op mkb ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.

Ondernemers die voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). We gaan er vanuit dat ook buurt- en dorpshuizen die in de TOGS-regeling zijn opgenomen hier gebruik van kunnen maken. De TVL-regeling duurt vier maanden en heeft eigen voorwaarden. Zodra meer bekend is zullen we jullie hierover informeren.

 

Een andere SBI-code  

Functioneer je als buurt- of dorpshuis of gemeenschapsaccommodatie en sta je ingeschreven onder een andere SBI-code? Dan is het raadzaam om dit formulier in te vullen om aan te geven dat je meent een andere SBI-code te moeten hebben.  

 

(tekst loopt door onder afbeelding)

LVKK-homepage

 

Opgelucht en dankbaar  

LVKK en LSA hebben gestreden voor deze regeling en zijn opgelucht dat de hoognodige financiële steun voor buurt- en dorpshuizen nu beschikbaar komt. Uit het persbericht:

"We realiseren ons dat hiermee niet alle verliezen kunnen worden opgevangen, maar wel bijdraagt aan een stabielere financiële toekomst.

We zien hierin erkenning voor de enorm belangrijke rol die buurt- en dorpshuizen innemen in het sociale leven en een erkenning van de inzet en het ondernemerschap van zoveel gemeenschappen in dorpen en wijken.

Wij zijn dankbaar voor dit besluit van de staatssecretaris van Economische Zaken."

 

Netwerk  

Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, Dr. Nassaulaan 3 A, 9401 HJ Assen

Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners, Korte Elisabethstraat 15-17, 3511 JG Utrecht

Samen vertegenwoordigen we 3000 dorps-, buurt- en wijkcentra.

Namens de LVKK:
Groninger Dorpen,
Doarpswurk Friesland,
BOKD Drenthe,
OVKK Overijssel;
DKKGelderland;
Dorpswerk Noord-Holland;
ZHVKK Zuid-Holland;
ZVKK Zeeland;
VKKNB Noord-Brabant;
’t Heft Noord-Brabant;
VKKL Limburg.