Terug

Uitdagende klus voor ervaren procesbegeleider

Deze vacature voor een projectuitvoerder met specialisme procesbegeleiding is per 17 september 2020 opgevuld.  


De opdracht    


Wij willen dorpsbewoners voorbereiden op de nieuwe Omgevingswet en bieden begeleiding bij het maken van plannen die bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpsgemeenschap.

Daartoe starten wij per 1 oktober 2020 het project Toekomstplan voor dorp en dorpshuis, klaar voor de Omgevingswet.
 

Lees ook: 'Dorps(huis)plan maken is een SAMEN spel'.

 

Profiel  

  • Jij bent iemand die het platteland en de dorpsgemeenschappen van Noord-Holland goed kent

  • Je kunt zelfstandig werken en bent collegiaal naar andere opdrachtnemers bij onze vereniging

  • Je vindt bewonersinitiatief belangrijk en bent super gemotiveerd om, in de rol van procesbegeleider, bewoners te ondersteunen bij het maken van hun toekomstplan 

  • Jij kunt een brug slaan tussen bewonersinitiatief en de gemeentelijke organisatie en andere maatschappelijke partijen

  • Jij bent communicatief sterk, je kunt je mondeling goed uitdrukken en hebt een vlotte pen.

Wie zijn wij?   


Wij zijn een vereniging die dorpsgemeenschappen en dorpshuizen binnen de provincie Noord-Holland ondersteunt bij hun inspanningen voor de lokale of regionale vitaliteit, leefbaarheid en sociale samenhang in kleine kernen en het platteland.

Onze steun is gericht op het voortbestaan en het behoud, en zo mogelijk het verbeteren van de leefbaarheid van de gemeenschappen waarin onze leden functioneren.

Onze vereniging wordt bestuurd door vrijwilligers en heeft een bescheiden werkapparaat. Lees meer over ons.

 

Procesbegeleider 


Lees meer in het Profiel Procesbegeleider.

 

Artikel oorspronkelijk geplaatst op 6 juli 2020.

Aanvullingen geplaatst op 10 en 14 augustus en 16 september 2020.

 

Knipsel_boom_wortels_dorpsvisie_verkleind