Terug

Zomervakantie - bereikbaarheid


Versoepeling regels: 'Ruimte met maatregelen' is nieuwe slogan.
De (school)vakanties breken aan.

 

Algemene nieuwsbrief  

Aan leden en relaties stuurden wij op 29 juni onze digitale nieuwsbrief.
Lees de nieuwsbrief HIER.

 

Verslag online vragenuur  

Tijdens het Online vragenuur op 1 juli bespraken besturen van cultuurcentra en dorpshuizen de vragen bij de versoepelingen en nieuwe steunmaatregelen.
Lees het verslag HIER

 

Bereikbaarheid in de zomer     

Tijdens de zomerperiode kunt u uw vragen blijven stellen.

Per mail aan adviseur Corry Leijen via:
dorpshuizen@dorpswerknh.nl

en

dorpen@dorpswerknh.nl

Corry heeft vakantie tussen 17 en 31 augustus.

Het bestuur wenst u een goede zomer!

 

 

Vacature voor procesbegeleider  

Dorpswerk start op 1 oktober met een nieuw project:

Toekomstplan voor dorp en dorpshuis, klaar voor de omgevingswet

In de week van 6 juli publiceren wij een vacature voor een projectmedewerker met specialisme procesbegeleider.

Achtergrond  

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. Doel is vereenvoudiging van regels voor planvorming in de fysieke ruimte.

Ook moeten initiatieven vanuit de samenleving makkelijker tot stand kunnen komen. Dorpen hebben al langer ervaring met het maken van een Dorpsvisie en/of -plan (ook wel Kernvisie of Leefbaarheidsplan genoemd).

Onder de nieuwe wet wordt planvorming van onderop belangrijker. Gemeenten en andere overheden moéten ruimte maken voor initiatieven uit de samenleving.

Lees ook: Dorps(huis)plan maken is SAMEN-spel.

Knipsel_boom_wortels_dorpsvisie_verkleind

 

Gepubliceerd op 2 juli 2020.