Terug

Protest tegen kosten auteursrechten buurthuizen tijdens Corona-sluiting

Onze koepelorganisatie, de LVKK plaatste op 19 augustus dit bericht op haar website:

"Onbegrijpelijk! Buurthuizen en wijkcentra worden aangeslagen voor auteursrechtvergoedingen terwijl ze door Corona niet open konden zijn en na 1 juni slechts beperkt open zijn.

LVKK en LSA Bewoners hebben met een brief bij de auteursorganisaties geprotesteerd tegen deze oneerlijke gang van zaken.

Compensatie 

Sportkantines hebben vrijstelling gekregen en compensatie voor hun licentie. BumaStemra; Sena en Videma vinden dat buurthuizen en wijkcentra wel moeten betalen - ook in de periode dat zij niet open konden zijn - voor gebruik van muziek en beeld.

Een oneerlijke gang van zaken vinden de LVKK en LSA Bewoners. Temeer daar juist deze maatschappelijke organisaties  door Coronamaatregelen financieel zwaar zijn getroffen; en nog altijd onder druk staan.

De auteursrechtenorganisaties gaan uit van een niet uit te leggen en niet billijke ongelijkheid. Want sportkantines hebben, net als wijkcentra en buurthuizen, aanspraak kunnen maken op de NOW- en TOGS-regeling.

Waarom hun status nu door de auteursrechtenorganisaties verschillend wordt uitgelegd? De LVKK en LSA hebben per BRIEF om uitleg gevraagd en bezwaar geuit tegen deze gang van zaken."

Meer over de compensatieregeling op de site van BumaStemra.

Bericht geplaatst op 20 augustus 2020.