Terug

Provinciaal herstel- en duurzaamfonds: ook voor maatschappelijk vastgoed en de maatschappelijke sector

 

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland stuurden op 8 oktober een brief aan Provinciale Staten.

In deze brief leggen GS uit hoe zij 'motie 42', de opdracht voor het ontwikkelen van een Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds, willen uitvoeren. 

Actueel: Dorpswerk stuurde op 3 november een reactie en vragen aan GS.  

Lees onze BRIEF

 

Herstel- en duurzaamheidsfonds   

Hoofddoel is het verzachten van de negatieve economische en maatschappelijke effecten als gevolg van corona en dit combineren met verduurzaming van de gebouwde omgeving. PS willen €100 miljoen inzetten. 

Voor de lange termijn gaat het om

  • vermindering CO2 uitstoot in de gebouwde omgeving 
  • Versterkte culturele en maatschappelijke sector  
  • Meer en goed geschoold personeel voor de technische sector

Voor de uitvoering wil GS maatregelen en geld in verschillende tranches in de tijd uitzetten.

Lees de brief: Raamwerk voor de uitvoering van motie 42   

 

Samenwerken met gemeenten   

Op alle drie doelstellingen wil de provincie samenwerken met gemeenten en relevante partners.

De provincie schrijft in een brief aan Colleges van B en W onder andere:

"Wij zouden graag met u in gesprek gaan over de wijze waarop onze maatregelen voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving uw wijkaanpak kunnen ondersteunen. Daarnaast willen we met u verkennen hoe we de versterking van de maatschappelijke sector en de culturele sector ter hand zouden kunnen nemen, omdat wij verwachten dat deze
onderwerpen meerdere gemeenten bezig zal houden."

 

Partners gevraagd 

De provincie geeft ook aan dat zij andere partners wil betrekken bij de uitvoering, daar waar dit nodig en wenselijk is. Dit uitgangspunt juichen wij toe.

Dorpswerk heeft aangegeven betrokken te willen zijn bij het onderdeel versterken Maatschappelijke sector en Maatschappelijk vastgoed.

Het herstel- en duurzaamheidsfonds biedt nog iets van perspectief voor de bewonersinitiatieven en buurt- en dorpshuizen in zwaar weer. Mits in de uitwerking van de maatregelen ook rekening gehouden wordt met hun noden en mogelijkheden.

Bewonersinitiatieven en gemeenschapshuizen vallen naar ons idee onder de doelstellingen:

1. Verduurzamen bebouwde omgeving > doelgroep Maatschappelijk vastgoed.

2. Versterking culturele en maatschappelijke infrastructuur.

 

Lees onze BRIEF, 'Reactie op raamwerk voor uitvoering van motie 42, Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds.'

 

Artikel gepubliceerd op 21 oktober 2020.
Aangevuld op 3 november 2020.

 

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube