Terug

Uitkering van 17 miljoen voor buurt- en dorpshuizen, gemeenten moeten afweging maken

Vrijdag 2 oktober verscheen de VNG Ledenbrief met update coronamaatregelen.

De brief bevestigt nogmaals de extra uitkering van 17 miljoen euro aan het Gemeentefonds. Dit geld is bedoeld voor steun aan buurt- en dorpshuizen.

Gemeenten kunnen het geld uitkeren als financiële steun, maar ook in de vorm van lastenverlichting (afstel van huur en/of gemeentelijke belastingen). De afweging is aan de gemeente. Dorpshuizen kunnen via een rekentool zien welk bedrag hun gemeente krijgt (zie verderop).

Verdeling via ingewikkeld systeem 

Deze corona-uitkering aan gemeentes geschiedt niet enkel aan de hand van het aantal inwoners. Het is een ingewikkeld systeem waarin nog 18 andere variabelen meespelen. De uitkering wordt ondergebracht in het 'Cluster Samenkracht en Burgerparticipatie'.

De extra middelen zijn niet geoormerkt, wat betekent dat een gemeente kán besluiten de middelen voor andere bestedingsdoelen in te zetten.

Dorpswerk Noord-Holland adviseert alle besturen van gemeenschapsaccommodaties om bij uw contactpersoon (ambtelijk) en/of uw gemeentebestuur te vragen hoe deze het extra geld gaat inzetten. Verwijs daarbij naar de VNG-ledenbrief van 2 oktober.

Tip: stimuleer de gemeenteraadsleden om schriftelijke vragen te stellen aan het college van B en W.

Lees ook:
persbericht VNG Rekenhulp voor coronacompensatie aan dorps- en buurthuizen.


Dit bedrag ontvangt uw gemeente

Wilt u weten welk bedrag uw gemeente toegekend krijgt? Download HIER het rekenblad.

Dit werkt als volgt:

  1. Kijk op tabblad 1 'toelichting' welke code uw gemeente heeft (alfabetische volgorde).

  2. Vul op tabblad 2 'lijfrenteopbouw' de code van uw gemeente in, in het gele vak.

  3. Bekijk op tabblad 3 'dorps- en buurthuizen' welk bedrag er onder de streep voor jullie gemeente aan compensatie door geleden schade maatregelen covid-19 uitrolt.

tekst loopt door onder de afbeelding

Knipsel_drieluik_DH

 
Uitkering ontoereikend

De uitgekeerde 17 miljoen voor alle gemeenten is bij lange na niet voldoende om de tekorten die sinds half maart zijn ontstaan te compenseren. Brancheorganisaties en ook het AEF (een bureau voor maatschappelijke vraagstukken dat lagere overheden ondersteunt) toonden al een hogere schade aan.

De financiële gevolgen van de aangescherpte maatregelen (per 28 september 2020) moeten nader in kaart gebracht worden. Hoe meer informatie hierover ingebracht wordt, door gemeenten én door ondersteuners van buurt- en dorpshuizen, des te sterker staat de VNG bij het overtuigen van het Rijk dat een tweede extra uitkering nodig is.

15 oktober 2020 - Lees ook: 'Gedeeltelijk lockdown', wat betekent dit voor buurt- en dorpshuizen?  


Wat doet Dorpswerk?  

Vereniging Dorpswerk Noord-Holland per brief aan colleges van b en w gevraagd om in gesprek te gaan met de dorps- en buurthuizen. Over hoe de accommodaties ervoor staan, wat de verwachte schade is voor heel 2020 en over de verdeling van het extra geld.

Brief van Dorpswerk aan 35 colleges b en w, datum 8 oktober 2020, klik HIER.

Een afschrift is gestuurd aan de griffies van 35 gemeenteraden.

 

afbeelding-gemeentefonds-blauwDorpshuis-de-Geist

 

Artikel geplaatst op 5 oktober 2020, aangevuld op 9 en 15 oktober 2020.

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube