Terug

Dorpsbewoners opgelet: gemeenten starten invulling Regionale Energie Strategie

U heeft het er vast al over gehoord, de Regionale Energie Strategie, oftewel RES.

Noord-Holland is voor dit onderwerp opgedeeld in twee regio’s: Noord en Zuid. 
In de RES wordt per regio vastgelegd hoe het gebied gaat bijdragen aan de landelijke afspraken over het opwekken van duurzame energie tot 2030 en het aanpassen van de energie-infrastructuur op de nieuwe situatie.

Naar nieuwsartikel: 21 en 28 januari 2021, twee maal Online vragenuur over HOE meedoen aan de RES.

 

De volgende fase gaat in januari 2021 van start.

Ook uw gemeente nodigt inwoners, bedrijfsleven, energiecoöperaties, et cetera uit om mee te denken en praten over  voorstellen tot een Regionale Energie Strategie RES), versie 2021.

De energietransitie heeft ingrijpende gevolgen voor de leefomgeving van mensen, dieren en voor natuur en milieu. De plannen voor hoe dit gaat verlopen in uw regio worden in de eerste helft 2021 vastgelegd. Doe mee, praat mee.

Mocht uw dorp, of u als dorpsraad, eerder nog NIET betrokken zijn geweest bij de RES-NH Noord of RES-NH Zuid, onze tip is om dit nu wel te doen.

Dorpswerk organiseert in januari twee Online bijeenkomsten om u bij te praten. Scroll naar einde van deze tekst.

 

Contactpersonen gemeenten

Kijk op een van deze websites wie de contactpersoon is in uw gemeente:

Staat uw gemeente er niet bij? Informeer zelf bij uw gemeente wie contactpersoon RES is.

 


Wat is de RES? Bekijk het filmpje (klik op de afbeelding)

RES-wat-is-het-filmpje

 

Let op! Ook al is het coronatijd, met beperkingen voor fysieke samenkomsten, dit proces gaat door.
Gemeenten zullen u uitnodigen mee te doen aan online informatie- en meedenksessies.

Attendeer uw dorpsbewoners dat dit speelt.
Misschien kunt u er juist nieuwe vrijwilligers voor de dorpsraad of uw werkgroep mee werven.
 

Deadline 1 juli 2021  

Het proces van meepraten en meedenken loopt tot ongeveer mei 2021. Op 1 juli 2021 stellen de gemeenteraden, de Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen de RES 1.0 vast.

Het is aan gemeenten, of de deelregio, om in enkele maanden, namelijk winter/voorjaar 2021 de samenspraak met burgers en belanghebbenden over zgn. 'zoekgebieden' te organiseren. Verderop leest u wat dit zijn.

Het gaat om een nadere invulling en definiëren van wat in de concept-RES als zoekgebieden voor zonneweides, grote zonnedaken en/of windturbines is voorgesteld. Dit is maatwerk want ieder zoekgebied is anders. 

zonnepanelen en molen


Concept-RES en zoekgebieden 

In 2019/2020 is de concept-RES opgesteld, voor elke regio één. De concept-RES is het resultaat van onderzoek, gesprekken en bijeenkomsten.

Ook met burgers en burgerinitiatieven is gesproken, misschien heeft u zelf meegedaan. Verder hebben bestuurders van gemeenten, provincie en het algemeen bestuur van de waterschappen hun voorkeuren aangegeven.

In de concept-RES staat: wat er nu al in de regio gebeurt aan opwekken duurzame energie, wat de ambities zijn, waar ruimte is voor onder meer het opwekken van zonne- en windenergie en waar ruimte is voor het aanleggen van de (deels nieuwe) energie-infrastructuur.

De zoekgebieden (in concept) vindt u hier:  

 

Aanpassing 

Het proces dat nu start kan leiden tot aanpassingen van de kaart: het gebied wordt concreter benoemd en/of de contouren specifieker.

Ook kunnen er nog zoekgebieden afvallen. Of, als nieuwe initiatiefnemers zich melden, er ruimte gezocht moet worden op de plankaart.

Er zullen ook zoekgebieden zijn waar nog niets verandert omdat er meer tijd nodig is om belanghebbenden en omwonenden te betrekken en de juiste afweging te maken.

De uitkomsten van de RES 1.0 worden vervolgens per gemeente en provincie verwerkt en vastgelegd in hun omgevingsbeleid. De RES geeft een horizon (vooruitblik) tot 2030, met een doorkijk naar 2050 en wordt om de 2 jaar vernieuwd.

 

Zonnepanelen-als-zonnepark-op-landbouwgrond

 

Achtergrond RES   

In het Klimaatakkoord van 2018 is door de Nederlandse regering afgesproken dat ons land in 2030 49% minder CO2 zal uitstoten dan in 1990. Dit betekent dat Nederland in 2030 35 TWh (ofwel Terawattuur) aan duurzame energie moet opwekken, via zon, wind of andere technieken.

Nederland is opgedeeld in 30 energieregio’s. Noord-Holland heeft er dus twee, regio Noord en Zuid. Iedere regio onderzoekt op welke manier en hoeveel zij kan bijdragen aan die 35 TWh die Nederland moet bijdragen. Iedere regio legt dit vast in een Regionale Energie Strategie (RES).

 

Informatie  

Bezoek deze twee websites, van RES-Noord respectievelijk RES-Zuid.

Abonneer u op de nieuwsbrief voor uw regio, voor actuele informatie over proces en besluitvorming.

 

Wat doet Dorpswerk?  

Dorpswerk organiseert in januari twee online bijeenkomsten (avond) over de RES en de mogelijkheid voor inspreken.

Datum: donderdag 28 januari 2021 voor RES NH-Noord.

Programma, sprekers, aanmelden: lees, https://www.dorpswerknh.nl/calendar/53/82-Online-informatiebijeenkomst-Regionale-Energie-Strategie-NHNoord

 


Datum:
 donderdag 21 januari voor RES NH-Zuid.

Programma, sprekers, aanmelden: lees https://www.dorpswerknh.nl/calendar/53/83-Online-informatiebijeenkomst-Regionale-Energie-Strategie-NH-Zuid

 

 

Artikel geplaatst op 15 december 2020

Aangepast op 18 januari 2021  

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube