Terug

Rijk geeft geld aan provincie voor advies en coaching bij verduurzamen van gebouwen

De provincie Noord-Holland ontvangt € 2 miljoen van het Rijk om "kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren, zoals sportbedrijven en culturele instellingen, te helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen."

Dit nieuws maakte de provincie op 8 december bekend via een persbericht op haar website.

Dorps- en buurthuizen zijn ook maatschappelijk vastgoed  

Dorpswerk Noord-Holland heeft najaar 2020 per brief bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gepleit voor het expliciet benoemen van dorpshuizen als bijzondere categorie 'maatschappelijk vastgoed' die in 2021 ook van dit adviestraject gebruik kan maken.

Ambtelijk is hier al positief bericht over gekomen: dorps- en buurthuizen komen in aanmerking.

Naar het persbericht van provincie Noord-Holland.

 

 

Artikel geplaatst op 10 december 2020.

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube