Terug

Jaap Boes nieuwe penningmeester, bestuur van Dorpswerk compleet


Met het aantreden van Jaap Boes als penningmeester is het bestuur van Dorpswerk weer compleet.

Even voorstellen ...    

Wie is Jaap Boes? Jaap is een geboren en getogen Marker die verknocht is aan zijn dorp. Van jongs af aan is hij als vrijwilliger aan de slag. Op dit moment is Jaap betrokken bij de Eilandraad, in twee werkgroepen: Zorgplan Marken en Dijkversterking Marken.

Jaap is bij alles wat hij doet gedreven; hij vindt het belangrijk om samen, dus met alle betrokkenen resultaten te boeken.

 
Waar woon je?

Jaap woont met zijn vrouw Adinda op Marken en heeft drie kinderen. De oudste twee zijn het huis uit. De jongste woont nog thuis en is bezig is met haar master Psychologie.

Jaap noemt zijn thuisfront een 'echt vrijwilligersgezin', omdat elk gezinslid wel een bijdrage levert of heeft geleverd aan de gemeenschap op Marken. Nu zijn de ogen gericht op de volgende generatie, en ook bij de jongste telg zal straks het vrijwilligerswerk met de paplepel ingegoten worden. Dat gaat vanzelf, verwacht Jaap. Zijn schoondochter-in-blijde-verwachting zit sinds twee jaar in het bestuur van de Eilandraad Marken.

 
Wat doe je zoal in het dagelijks leven?  

Jaap werkt bij gemeente Zaanstad, in de grond-, weg- en waterbouw, zeg maar 'de openbare ruimte'. Naast zijn vele vrijwilligerswerk maakt Jaap graag tijd voor een potje darten met vrienden (onder het genot van een biertje). Vóór corona bracht zijn seizoenkaart hem regelmatig naar de Rotterdamse Kuip en genoot hij met de vriendenclub van 'zijn' Feyenoord. 'Geen woorden maar daden' en 'You never walk alone', die slogans passen namelijk wel bij Jaap zijn manier van doen.  

 
Wat heb jij met het thema leefbare dorpen?  

Jaap: "Als je het fenomeen leefbaarheid een beetje volgt in Nederland, zie je veelal dezelfde thema’s terugkomen. Denk aan jongerenhuisvesting, ……. opdat de volgende generaties de dorpen leefbaar kunnen houden. Maar ook levensloopbestendige woningen en kleinschalige zorgaccommodaties zodat oma’s en opa’s - op Marken noemen we dat bessie’s en bappe’s - in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. We vormen één gemeenschap waar elkaar helpen voorop staat."

Jaap noemt nadrukkelijk het goed samenwerken met de overheid als manier waarop jij je als dorpsraad op de kaart kan zetten. Op Marken heeft hij daar al de nodige ervaring mee opgedaan. Jaap deelt zijn kennis graag met iedereen.

Een tip: "Er komt nogal wat op de dorpssamenleving af. Steek je vinger op, haal informatie binnen, zorg dat je contacten hebt, ga tijdig meedenken en meedoen." Daarmee heb je, volgens Jaap, meer kans om mede aan de knoppen te draaien.

"Als het echt nodig is, kan je altijd de druk opvoeren. Ludieke acties, opzoeken van de media en lobbyen bij andere niveaus." Jaap heeft het allemaal al meegemaakt.

Heb je een voorbeeld?  

Voor de Eilandraad Marken was hij jarenlang een aanspreekpunt voor de gemeente, provincie, Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat.

Projecten waar de Eilandraad betrokken was: de reconstructie van de provinciale weg N518, dé toegangsweg naar Marken. Verder, onderhoud en versterking van de omringdijk die zorgt dat Marken droge voeten houdt.

Ook andersoortige projecten waarbij sprake was van participatie met de bevolking, zoeken naar financiering voor bewonersprojecten, contact met de gemeente en andere sponsoren. Zoals het herinrichten van de speeltuin op Marken.  Inmiddels wordt die naar alle tevredenheid alweer 15 jaar door een stichting gerund.

Op dit moment zet Jaap zich, samen met het projectteam Zorgplan Marken, vooral in voor het langer op Marken houden van inwoners met een fysieke en/of mentale aandoening. Dat is niet alleen goed voor de mensen zelf, maar maakt ook mantelzorg beter mogelijk.  
 

Wat is je taak in het bestuur van Dorpswerk? 

Jaap is gevraagd als penningmeester, maar gezien zijn jarenlange ervaring en kennis, ziet Jaap zijn rol ook als een actief meedenkend bestuurslid.

 
Wat is je eerste indruk ...  


Jaap: "Het bestuur en het team is een hele leuke club met actieve en betrokken mensen. Jammer is wel dat ik alleen nog voorzitter Nico Bijman en secretaris Yvonne Jonkman live heb kunnen meemaken. De rest van het bestuur en team uitsluitend via Zoom."

Jaap hoopt dat er na de zomervakantie weer meer fysiek mogelijk zal zijn.

 

Bestuur Dorpswerk is compleet

Bestuur-compleet-JAN2020
Van links naar rechts:
Nico Bijman, Yvonne Jonkman, Hans Verschoor.
Wilma Boddeke, Jaap Boes, Ruud Bakker.

Lees meer: https://www.dorpswerknh.nl/over-ons/het-bestuur

 

 

Artikel geplaatst op 26 januari 2021.

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube