Terug

3 tips voor meer grip op de Regionale Energie Strategie in uw gemeente

 

Dorpswerk organiseerde twee online bijeenkomsten over de RES. Marco Berkhout (energieregio Noord-Holland Zuid) en Odile Rasch (energieregio Noord-Holland Noord) praatten de aanwezige dorpsraadleden bij over:

  • de ambities van de RES NH Noord en Zuid: het duurzaam opwekken van energie uit zon en wind;

  • de zoekgebieden, waar moeten installaties voor zonne- en windenergie komen;

  • het besluitvormingsproces: wanneer en hoe kun je als dorpsraad en bewoners nog meepraten?

 

Tips voor grip op de RES  

 

1.       Bekijk de plannen voor jouw buurt.
De eerste participatieronde was in 2020 en leidde tot een concept-RES in beide regio’s.

Bekijk de zoekgebieden voor zon- en windinstallaties via de viewer van de provincie: https://maps.noord-holland.nl/WebViewer/index.html?viewer=RES_Zoekgebieden

 

2.       Bekijk de reacties op de plannen.
In 2020 hebben inwoners, bedrijven, energiecoöperaties en natuurorganisaties op de conceptplannen gereageerd. Ook gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen deden dit.

Dit heeft geleid tot aanpassingen in de zoekgebieden voor zonne- en windinstallaties; aan zgn. ‘thematafels’ zijn vragen die voortkwamen uit alle reacties besproken.

Alle bevindingen en onderzoeksvragen zijn opgenomen in de reactienota ‘Op weg naar RES 1.0′, lees meer in

 

3.       Praat mee in 2021
Uiterlijk 1 juli 2021 moet de RES 1.0 voor Noord-Holland klaar zijn. Dit betekent: vastgesteld door de gemeenteraden, de algemeen besturen van de waterschappen en Provinciale Staten.

Voor deze einddatum organiseren gemeenten nog participatiebijeenkomsten voor bewoners. Concreet is dat in de maanden januari tot hooguit april. Vanwege corona en alle beperkingen voor samenkomen zijn dit vaak online meepraatmomenten. Sommige gemeenten organiseren daarnaast ook een enquête. 

 

'10 feiten die je over de RES moet weten'    

Deze kop staat boven een nieuwsartikel van 10 februari 2021, gepubliceerd door de Energieregio's Noord-Holland.

Tien feiten somt het artikel op waarover veel misverstanden bestaan. Zoals: Is het al zeker dat er windturbines of zonnepanelen in een zoekgebied komen? En hoe ver moeten windturbines van huizen worden geplaatst? Waarom leggen we niet eerst alle daken vol met zonnepanelen? 

Lees het artikel https://energieregionhn.nl/10-feiten-die-je-over-de-res-moet-weten

 

Meepraten in jouw gemeente

Contactpersonen en soms ook de datums voor meepraten in jouw gemeente staan op: 

 

Bijeenkomsten voor meepraten

Op moment van publiceren (2 februari) is bij ons bekend:

RES-header regionale energiestrategie

 

Artikel geplaatst op 2 februari 2021; aangepast op 3 en 19 februari 2021.