Terug

“Kun je als gemeente direct contact zoeken met bewoners, zonder tussenkomst van de dorpsraad?”

Deze vraag stelde een gemeente uit Noord-Holland. Een goede vraag, die ook dorpsraden wel eens stellen. Maar dan andersom: Mag een gemeente een participatietraject starten zonder ons daarbij te betrekken?

Renske Keur, adviseur dorpsraden, deelt haar kennis.

Online participatietrajecten organiseren is in bij gemeenten. Het maakt het makkelijker om de mening van inwoners te peilen. Plus het argument dat jongere generaties beter te bereiken zouden zijn via online kanalen en middelen. Denk aan webinars, livechats, online vragenlijsten, enzovoort.

Participatie-online-604x270-Bureau-voor-gebiedscommunicatie
Foto: Bureau voor Gebiedscommunicatie

Grotere kans op effectieve participatie   

Of het nu om fysieke bijeenkomsten gaat of online trajecten, participatie organiseren kan zonder tussenkomst van een dorpsraad. Dat zal ook regelmatig gebeuren. Natuurlijk is en blijft de gemeente verantwoordelijk voor haar (online) participatietrajecten.

Overleg met de dorpsraden kan wel helpen het traject met grotere kans op succes uit te voeren.

 

Rollen dorpsraad  

Hoewel in een aantal dorpsraden de leden via verkiezingen door inwoners zijn 'aangewezen', de meeste dorpsraden draaien op vrijwilligers die zichzelf hiervoor hebben aangemeld.

Bovendien hebben dorpsraden geen wettelijke status in ons politieke bestel. Het hoogste orgaan van volksvertegenwoordiging dat wij kennen op lokaal niveau is de gemeenteraad. Raadsleden worden elke vier jaar via verkiezingen 'in de raad gestemd'. 

Veel dorpsraden zien zichzelf wel als een woordvoerder namens en van het dorp, richting overheden en andere organisaties. Dat blijkt ook uit de resultaten van een mini-enquête die we recent gehouden hebben onder de dorpsraden in Noord-Holland.

Een van de vragen was: "Van drie mogelijke rollen die een dorpsraad kan innemen, welke rol typeert jullie dorpsraad het meest?’’
Hierbij moesten de respondenten een rangorde aangeven, gebaseerd op hun dagelijkse praktijk:

  • Woordvoerder/adviseur naar buiten. De dorpsraad is vertegenwoordiger namens het dorp en adviseert naar overheden en organisaties;

  • Verbinder binnen de dorpssamenleving. De dorpsraad zoekt samenwerking met andere verenigingen in het dorp voor concrete activiteiten. Het doel is hierbij meestal het bevorderen van de sociale cohesie in het dorp;

  • Aanjager en uitvoerder van vernieuwende activiteiten en projecten. Dorpsraad leden pakken ideeën op, werken die uit tot een concrete dienst of activiteit voor en met het dorp;

NB. In de praktijk kan een dorpsraad dus alle drie rollen spelen! De vraag ging erom 'welke rol zetten jullie bovenaan, welke op 2. en welke rol op plek 3. Lees meer...


De rol ‘woordvoerder en adviseur’, die komt in de dagelijkse praktijk het meest voor, oftewel daarin herkennen veel dorpsraden zich het meest. Een dorpsraad die zich vooral als woordvoerder/adviseur ziet, zal er wellicht meer moeite mee hebben dat een gemeente langs hen heen contact zoekt met inwoners, haar achterban. Als dorpsraad weet je immers toch heel goed wat er speelt…?

 

(tekst loopt door onder de afbeelding)  Knipsel3_wat-voor-dorpsraad

 

Gemeente, betrek dorpsraden bij de inrichting van je traject

De gemeente is en blijft zelf verantwoordelijk voor haar (online) participatietraject. Overleg met dorpsraad leden kan wel helpen het traject meer effectief te laten zijn en dus met grotere kans op succes uit te voeren.

Daarom raad ik aan om dorpsraden altijd te betrekken bij de inrichting van een participatietraject. Laat ze weten dat je een online peiling gaat doen. Zij kunnen bijvoorbeeld adviseren over de te stellen vragen, en je  - als ze goed ingebed zijn in hun dorp -  alvast een inzicht geven in wat er leeft en speelt, de gemoederen (dorpsraad als rol van woordvoerder).

Ook kunnen dorpsraden meedenken of adviseren op welke manier je het beste verschillende bewoners kunt bereiken; of helpen bij het verspreiden van de aankondiging van deze peiling.

Dit kan er alleen maar toe leiden dat meer mensen gaan meedoen. De dorpsraad is nu tegelijkertijd adviseur en verbinder. Ze spreekt niet namens het dorp maar koppelt gemeente en dorpsbewoners aan elkaar.

 

Dorpsraad, zorg voor voldoende draagvlak  

Dorpsraden, is uw rol voornamelijk die van woordvoerder en adviseur, ik raad aan om goed contact te houden met julllie achterban, het hele dorp dus. Als jullie een idee of plan hebben voor het dorp, zorg eerst voor voldoende draagvlak voordat jullie je plan bespreken met de gemeente.

Dit versterkt immers het beeld dat je wilt uitdragen: dat je als dorpsraad ook daadwerkelijk je inwoners vertegenwoordigt. Maar je kunt ook heel legitiem voor een andere rol kiezen. Als het voor zowel inwoners als gemeente maar duidelijk is wat jullie positie is in het onderwerp of project waarover je spreekt.


Vragen?

Neem contact op met adviseur dorpsraden, Renske Keur.

E-mail: renskekeur@dorpswerknh.nl

mob. 06 5586 3321   

 

participatietrap
Afbeelding: SIR Communicatie & Participatie

Artikel gepubliceerd op 9 februari 2021.

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube