Terug

Wat voor dorpsraad willen jullie zijn? Speel het kernenspel!

Iedere dorpsraad is uniek. Er is niet één recept voor dorpsraad zijn, goed of fout bestaat niet.

Iedere dorpsraad kan kiezen uit verschillende rollen. Zijn jullie vertegenwoordiger van het dorp? Geven jullie gevraagd en ongevraagd advies? Zijn jullie initiatiefnemer van nieuwe activiteiten en projecten en past de activerende rol jullie goed? Zien jullie genoeg initiatief in het dorp en wil de dorpsraad vooral een verbinder zijn? 

In de praktijk zien we vaak een combinatie van rollen.

Opvattingen over wat een 'goede' rol voor de dorpsraad is, veranderen door de tijd heen. Gemeenten vragen misschien wat anders van jullie dan de bewoners.

LEES MEER: Over rollen van een dorpsraad.


Kijken naar de toekomst  

Hoe weet je nu welke rol passend of wenselijk is voor jullie dorpsraad? 

Met het Kleine kernenspel kunnen jullie hardop nadenken over de rollen die de dorpsraad NU speelt. Wat gaat goed? Wat kan beter? Welke nieuwe rol(len) willen jullie oppakken?

Het spel helpt jullie

  • om uitdagingen en problemen voor het dorp helder te benoemen
  • om de richting van oplossingen en kansen te verwoorden
  • te bepalen welke rol/rollen van de dorpsraad daarbij wenselijk zijn

    Welke rol of rollen jullie ook kiezen: weten wie je bent en wie je niet bent, helpt bij het scheppen van de juiste verwachtingen in het contact en de samenwerking met bewoners én ook met de gemeente. 


Aan tafel 

Het Kleine Kernenspel is een bordspel met vragen over concrete situaties en gebaseerd op echte voorbeelden. Wat zouden jullie doen? Welke keuzes maken andere dorpen? Waar willen jullie naar toe?

Lees HIER meer over het Kleine kernenspel en aanmelden. 

Speel het spel met maximaal 8 personen. De opdrachten worden op een scherm geprojecteerd, voor iedereen zichtbaar. Een adviseur van Dorpswerk is spelleider en loodst jullie door de opdrachten heen.

 

Contact

Willen jullie meer weten over het spel? Neem contact op met Renske Keur.

E: renskekeur@dorpswerknh.nl

T:  
06 5586 3321

 

Voorbeeld Dorpsraad Middelie  

Dorpsraad Middelie speelde het Kleine Kernenspel in november 2020. Ruimte genoeg in de dorpskerk!

Kleine kernen spel Middelie 3  Dorpsraad Middelie speelt Kleine Kernen Spel
Afbeeldingen: Dorpswerk Noord-Holland, Renske Keur

 

 

Artikel geplaatst op 15 februari 2021. Aangepast op 11 oktober 2021.

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn