Terug

Wat voor dorpsraad wilt u zijn? Speel het kernenspel!

Iedere dorpsraad kan kiezen uit verschillende rollen. Zijn jullie vertegenwoordiger van het dorp? Geven jullie gevraagd en ongevraagd advies? Zijn jullie initiatiefnemer van nieuwe activiteiten en projecten en past de activerende rol jullie goed? Zien jullie genoeg initiatief in het dorp en wil de dorpsraad vooral een verbinder zijn? 

Iedere dorpsraad is uniek. Er is niet één recept voor dorpsraad zijn, goed of fout bestaat niet. In de praktijk zien we vaak een combinatie van rollen. Lees meer over rollen van een dorpsraad.

Maar hoe weet je nu welke rol passend of wenselijk is voor jullie dorpsraad? 

Kijken naar de toekomst  

De opvattingen over wat een 'goede' rol voor de dorpsraad is veranderen ook nog eens door de tijd. Gemeenten vragen misschien wat anders van jullie dan de bewoners.

Met het Kleine kernenspel kunt u als dorpsraad hardop nadenken over de rollen die u NU speelt. Maar wij dagen jullie uit om ook over rollen na te denken die u zou willen spelen. Of er een rol bij nemen omdat bewoners dit passend vinden voor jullie dorpsraad.

Het spel helpt jullie om de uitdagingen en problemen voor het dorp helder te benoemen. Ook kunnen jullie hiermee de richting van oplossingen en kansen helder voor ogen krijgen.

Welke rol of rollen jullie ook kiezen, weten wie en wat je bent en ook, wat je niet bent als dorpsraad, helpt bij het scheppen van de juiste verwachtingen in het contact en de samenwerking met bewoners én ook met de gemeente. 


Veilig om tafel 

Het Kleine Kernenspel is een bordspel met vragen over concrete situaties en gebaseerd op echte voorbeelden. Wat zouden jullie doen? Welke keuzes maken andere dorpen? Waar willen we naar toe? Lees HIER meer over het Kleine kernenspel en aanmelden. 

Buiten tijden van lockdown is het spelen van het spel mogelijk in een grote ruimte, met maximaal 8 personen. De opdrachten worden op een scherm geprojecteerd, voor iedereen zichtbaar. Een adviseur van Dorpswerk is spelleider en loodst jullie door de opdrachten heen.

Contact

Wilt u meer weten over het spel? Neem contact op met Renske Keur.

E-mail: renskekeur@dorpswerknh.nl
mobiel:   06 5586 3321

 

Voorbeeld Dorpsraad Middelie  

Dorpsraad Middelie speelde het Kleine Kernenspel in november 2020. Ruimte genoeg in de dorpskerk!

Kleine kernen spel Middelie 3  Dorpsraad Middelie speelt Kleine Kernen Spel
Afbeeldingen: Dorpswerk Noord-Holland, Renske Keur

 

 

Artikel geplaatst op 15 februari 2021.