Terug

Informatie avonden over de RES (vervolg) | NHNoord op 21 april en NHZuid op 28 april

 

Ook dorpsraden zijn betrokken geweest bij het meepraten over invulling van de Regionale EnergieStrategie (RES).

Vanaf 21 april zijn de documenten RES 1.0, voor NH Noord en voor NH Zuid, na te lezen op deze websites:

 

Online informatieavond

Waar en hoe kunnen we zonne- en windenergie opwekken in Noord-Holland?

Tijdens twee informatieavonden - een voor Noord, een voor Zuid - krijgt u in een uur een rondleiding door de RES: Wat is een zoekgebied voor zonne- of windenergie? Hoe zijn ze tot stand gekomen en wie hebben er al over meegepraat? Waar staan ze op de kaart? Hoe gaan we verder? 

Datums

regio Noord: woensdag 21 april, 20.00 - 21.00 uur
Via  energieregionhn.nl/informatieavond-res kunt u de livestream volgen.

Regio Zuid: woensdag 28 april, 20.00 – 21.00 uur
Via energieregionhz.nl/informatieavond-res  kunt u de livestream volgen.

U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. De informatieavond wordt georganiseerd door de energieregio's Noord-Holland Noord en Zuid, die het RES-proces begeleiden.

 

Vragen


Heeft u vragen, dan kunt u deze vragen stellen aan uw eigen gemeente.

 

Contactgegevens gemeenten NHNoord: https://energieregionhn.nl/contactgegevens-gemeenten

en

Contactgegevens gemeenten NHZuid: https://energieregionhz.nl/contactgegevens-gemeenten

 

 

Lees ook: Vragen en uitleg over de RES, Dorpswerk organiseert twee online bijeenkomsten

 

afbeelding-RES-1-0


Artikel geplaatst op 6 april 2021.

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube