Terug

Subsidieloket open: Versterken Maatschappelijke Sector - voor gemeenten

Uit een persbericht van provincie Noord-Holland:

 

Tussen 1 augustus en 30 september kunnen gemeenten een aanvraag doen voor Versterken Maatschappelijke sector Noord-Holland 2021, subsidie.

Versterken-Maatschappelijke-sector-subsidie-voor-gemeenten

Maatschappelijke sector

De provincie heeft een regeling gemaakt die moet bijdragen aan het versterken van de maatschappelijke sector. Gemeenten geven aan dat er veel behoefte is om ontmoeting mogelijk te maken, bijvoorbeeld in de directe leefomgeving (binnen en buiten). Ook het vernieuwend inzetten van digitale middelen kan bijdragen.

Het accent ligt daarbij ook op (vrijwilligers)organisaties en op burgerinitiatieven. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten die eenzaamheid onder ouderen en jongeren terugdringen. Het geld kan ook worden ingezet om verenigingen en buurt- en dorpshuizen te ondersteunen die door de coronacrisis onder druk staan omdat het aantal vrijwilligers terugloopt.

Gemeenten zijn doelgroep  

In totaal is € 7,5 miljoen beschikbaar. Tussen 1 augustus en 30 september 2021 kunnen gemeenten een subsidie aanvragen voor projecten/ activiteiten die bijdragen aan ‘maatschappelijke netwerken en de ontmoeting’ binnen hun gemeente. De gemeenten hebben tijdens het proces van de totstandkoming van de regeling input kunnen geven.

Meer informatie staat in het Subsidieloket, regeling Versterken Maatschappelijke Sector 2021.

 

Kaartspel-ontmoeting-senioren

Artikel gepubliceerd op 3 augustus 2021.

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube