Terug

Aanvullende compensatie corona door het Rijk: in 2021 10 miljoen toegezegd voor buurt- en dorpshuizen

Gemeenten krijgen ook in 2021 vanuit het Rijk compensatie voor extra uitgaven aan dorps- en buurthuizen in verband met de coronacrisis.

Uit de septembercirculaire van het ministerie van BZK blijkt dat er 50 miljoen voor culturele instellingen en 10 miljoen voor dorps- en buurthuizen beschikbaar wordt gesteld via het Gemeentefonds.

Let op: middelen die gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen zijn vrij besteedbaar. Buurt- en dorpshuizen kunnen geen harde aanspraak maken op dit extra geld.


Rekenblad

Via dit rekenblad op de site van de Rijksoverheid is precies te zien hoeveel iedere gemeente uit de 10 miljoen ontvangt voor de dorps- en buurthuizen.

Open het blad ‘opbouw bedragen 4e en 5e pakket’ en scroll naar rechts, naar kolom 14: hier staat het bedrag dat uw gemeente volgens de berekening ontvangt voor ‘buurt- en dorpshuizen 2021’.

 

Poortershoes-560x420

 

Artikel gepubliceerd op 19 oktober 2021.

Geactualiseerd op 26 november 2021.

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn