Terug

Provincie Noord-Holland: geld voor verduurzamen gemeenschapshuizen

 

De provincie trekt € 2 miljoen uit om kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren, zoals culturele instellingen, dorps- en buurthuizen en sportaccommodaties, te helpen hun gebouwen te verduurzamen.

Het geld is bedoeld als bijdrage in de aankoop van bijvoorbeeld isolatiemateriaal of zonnepanelen.

Subsidieregeling  

Gedeputeerde Staten stellen begin 2022 een subsidieregeling open. Het geld komt vanuit het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds van de provincie en vult de eerder toegezegde gelden voor duurzaamheidscoaches van eveneens € 2 miljoen vanuit het Rijk aan.
 

Uitdaging    

Voor eigenaren is verduurzaming van hun gebouw(en) een uitdaging. Simpelweg omdat het ontbreekt aan kennis, mensen en steeds vaker ook geld. Denk aan stichtingen, eigenaren van culturele instellingen, dorps- en buurthuizen, sportbedrijven. Maar ook gemeenten tot 25.000 inwoners met 'Klein maatschappelijk vastgoed'.

De bureaus De Groene Grachten, Dorpswerk Noord-Holland/EnergiekeRegio en Royal HaskoningDHV helpen in opdracht van de provincie kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren hun panden te verduurzamen. De bureaus helpen bij een eerste energiescan, het benoemen van maatregelen tot het zoeken naar financieringsmogelijkheden en ondersteuning bij de uitvoering. 


Budget van het Rijk       

Het Rijk heeft voor heel Nederland in totaal ook € 24 miljoen beschikbaar gesteld. Voor dit bedrag kunnen ruim 2.000 kleine vastgoedeigenaren geholpen worden met advies en begeleiding. Alle provincies maken gebruik van de bijdrage en bepalen zelf hoe ze het ontzorgingsprogramma opzetten.

 

dak-zonnepanelen-tak-met-groen

Artikel geplaatst op 29 november 2021.

Lees het nieuwsbericht van provincie Noord-Holland.  

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube