Terug

Provinciebestuur: behoud leefbaarheid kleine kernen door woningbouw

 

Dorpswerk stuurde op 9 november 2021 een brief aan het provinciebestuur. 'Verruim de mogelijkheid voor woningbouw in kleine kernen.'

 

Aan Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland

De heer C. Loggen

 

Oosthuizen, 9 november 2021

Betreft: Behoud leefbaarheid kleine kernen Noord-Holland door woningbouw

 

Geachte heer Loggen,

Met aandacht hebben wij kennis genomen van uw verkenning in het Masterplan Wonen om gemeenten te helpen versneld betaalbare woningen te bouwen.

Hierbij verkent u onorthodoxe voorstellen. Volgens u vragen deze “buitengewone tijden om buitengewone oplossingen met lef en durf”. Dat moedigen wij vanuit Dorpswerk Noord-Holland aan. 

Aandacht voor leefbaarheid kleine kernen  

Dorpswerk Noord-Holland vraagt uw aandacht voor de leefbaarheid (*) in de kleine kernen. Deze leefbaarheid is nauw verbonden met de woningbouw.

De mogelijkheden voor woningbouw zijn in veel kernen in Noord-Holland beperkt. Het tekort aan woningen voor vooral starters en ouderen heeft direct grote gevolgen voor de leefbaarheid. Want als de huidige jongeren niet in hun dorp kunnen blijven wonen, en er ook geen nieuwe bewoners bij komen, komen uiteindelijk ook de voorzieningen onder druk te staan. Juist daarom is het zo belangrijk dat er meer woningen bij komen in de kleine kernen.

Signaal   

Onze vereniging vertegenwoordigt in totaal 160 dorpen.

Een belangrijk signaal van onze dorpsraden is dat de mogelijkheden om te bouwen erg beperkt zijn vanwege de status van het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL), voor zowel kleine kernen binnen de Metropoolregio Amsterdam alsmede voor kernen daarbuiten.

Ook in 2022 zetten we deze al lang lopende discussie voort met dorpsraden, met wethouders Wonen en Ruimtelijke ordening en met de provinciale politiek, onder andere tijdens het Plattelandsparlement NH2022 dat Dorpswerk Noord Holland voornemens is te organiseren in het najaar van 2022.

 

Wij vragen u:  

- 'Behoud van leefbaarheid' als aanvullend afwegingskader te beschouwen, naast de Omgevingsverordening; of 'behoud van leefbaarheid' alsnog op te nemen als onderdeel van de Omgevingsverordening.

- Een gesprek op korte termijn, waarin wij de signalen uit onze achterban met u zullen bespreken.

Wij vernemen graag uw reactie.

 

Met vriendelijke groet, 

Nico Bijman
voorzitter Dorpswerk Noord-Holland

Kopie aan: alle fracties in Provinciale Staten.

 

(*) Lees de brief en toelichting HIER

 

Lees ook: Sprekers zeggen: 'Dorpsraden, blijf creatieve ideeën aandragen'

Bouwkavel-verkleind-YJonkman

Artikel geplaatst op 9 november 2021.

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn