Terug

Lockdown: dorpshuizen mogen open voor een aantal activiteiten

 

De coronamaatregelen zijn met ingang van 19 december verzwaard. Voor buurt- en dorpshuizen blijft de uitzondering om open te gaan. Dat is vanwege de belangrijke functie om met name kwetsbare buurtbewoners opvang te bieden.


Welke activiteiten kunnen open blijven?  


Belangrijk om mee te wegen is: de verzwaring van de maatregelen is bedoeld om het aantal contacten drastisch te beperken. Besturen en beheerders van buurt- en dorpshuizen kunnen nog eens kritisch kijken naar de activiteiten waarvoor zij de uitzondering voor openstelling willen gebruiken.

Expliciet genoemd als uitzondering op de lockdown zijn functies als

  • georganiseerde jeugdactiviteiten,
  • dagbesteding,
  • de bibliotheekfunctie,
  • georganiseerde dagbesteding en
  • opvang van kwetsbare doelgroepen.
  • georganiseerde buitenactiviteiten voor jeugd tot en met 17 jaar en tot 17.00 uur zijn toegestaan met maximaal 50 personen.

Aantal bezoekers   

Voor locaties die conform de uitzonderingen open zijn, geldt een mondkapjesplicht; een bezoekersnorm in geplaceerde setting van 100% van de 1,5m-capaciteit met een maximum van 50 bezoekers per zelfstandige binnenruimte; en bij doorstroomlocaties dat 1 persoon per 5m2 toegelaten kan worden. 

Handreiking versie 6 blijft geldig   

De overige informatie over de coronapas en ondersteunende horeca: zie de Handreiking van 15 november 2021 (VERSIE 6). 

Vooralsnog komt er geen aangepaste, nieuwe versie, tenzij dat blijkt dat hier behoefte aan is.

De informatie voor dit bericht is opgesteld door LSAbewoners en ontleend aan de brief aan de Tweede Kamer van 18 december 2021: Maatregelen nav het 134e OMT advies. In overleg met je gemeente of handhavers kun je hiernaar verwijzen.

Feestdagen  

De verzwaring van de maatregelen is voor iedereen zwaar. Zeker voor mensen met een beperkt sociaal netwerk of een kwetsbaarheid. Geplande activiteiten die sociaal isolement en eenzaamheid tegengaan in de kersttijd kunnen in mogelijk aangepaste vorm dus doorgaan. Dat blijft altijd de afweging van het bestuur of de beheerder.

Buurt- en dorpshuizen en wijkorganisaties hebben een enorme bijdrage geleverd de afgelopen tijd in het draagbaar maken van de gevolgen van de coronacrisis.

Op de website van Betrokken Buurten staat een database met berichten over hoe je contact kunt houden in tijden van corona. 

Lockdown-kerst

(Met dank aan LSAbewoners).  

 

Artikel geplaatst op 19 december 2021.

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube