Terug

Nes aan de Amstel verwelkomt Gedeputeerde Cees Loggen

Fijn dat we gedeputeerde Cees Loggen en staten lid Wilma van Andel van het CDA mochten ontvangen in Nes aan de Amstel, voor een werkbezoek georganiseerd door Vereniging Dorpswerk Noord-Holland.

Hier konden we laten zien wat er zoal speelt bij dorpsraden en dorpshuizen in Noord-Holland. In het bijzonder in het enige dorp van de gemeente Amstelveen: Nes aan de Amstel.

Het dorp telt 500 inwoners en heeft een levendige gemeenschap met een eigen school, kerk, dorpshuis De Nesse, diverse verenigingen en lokale bedrijven.

 

Samenwerking

Dorpsraad Nes aan de Amstel en het bestuur van dorpshuis De Nesse hadden zich goed voorbereid. In enthousiaste verhalen kreeg het bezoek een mooi inkijkje in hoe de dorpsbewoners werken aan prettig en betrokken samenleven in deze kleine kern.

In Nes aan de Amstel worden de leden van de dorpsraad elke vier jaar gekozen, de raad is een officieel adviesorgaan voor de gemeente Amstelveen. De dorpsraad wordt daarbij ambtelijk ondersteund. Actueel is de betrokkenheid van een bewonerscommissie bij de dijkversterking die wordt uitgevoerd door het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De participatie loopt naar ieders tevredenheid.

Duurzaam dorpshuis    

Nes aan de Amstel heeft een energiecoöperatie Zon op Nes, al enkele jaren liggen er zonnepanelen op het dorpshuis De Nesse. De plannen voor nog meer verduurzamen van het pand liggen al klaar, het bestuur van De Nesse schakelde Dorpswerk (Martijn Mewe) in voor een eerste advies. 

Zorgen en uitdagingen zijn er ook: hoe zorgen we voor voldoende vrijwilligers om het dorpshuis draaiende te houden? Waar halen we, nu de coronatijd en gedwongen gesloten zijn een gat geslagen heeft in de reserves, de financiële middelen vandaan voor groot onderhoud?

Wethouder Fleur Gordon vertegenwoordigde gemeente Amstelveen.

Werkbezoek-07JULI2022-groepsfoto-NesAanDeAmstel

Organisatoren en deelnemers aan het werkbezoek vastgelegd op de plaat.

Van links naar rechts: Martijn Mewe (adviseur Dorpswerk), Henk Grijmans (bewonerscommissie dijkversterking), Jolien Pil (gemeente Amstelveen), Wilma Boddeke (bestuurslid Dorpswerk), Wil Nieuwendijk (bestuurslid De Nesse en initiatiefnemer energiecoöperatie Zon op Nes), Agnes Blokker (De Nesse). Gedeputeerde Cees Loggen, Marjolijn Geirnaert (provincie NH), Andrea Naeff (bestuur dorpshuis), Herman Ruhe (voorzitter dorpsraad), Hans Verschoor* (bestuur Dorpswerk NH).

Achterste rij: Karine Emons (directeur basisschool De Zwaluw), Gitte Cappelle (ondersteuner Dorpswerk), Walter Boer (dorpsraad), Sharon Snoek (gemeente Amstelveen), Wilma van Andel (statenfractie CDA Noord-Holland).

Vooraan, gehurkt: Renske Keur (adviseur Dorpswerk) en Tim van Rooijen (provincie NH).

 

Werkbezoek-07JULI2022-aanbieden-Goed-Voor-Elkaar-Dorpen_brochure_verkleind

Voorzitter Hans Verschoor a.i. biedt een exemplaar van brochure Goed voor Elkaar dorpen aan,
aan gedeputeerde Cees Loggen

Gemeenschapskracht komt tot bloei als bewoners zelf de verantwoordelijkheid nemen én krijgen voor de toekomst van hun eigen dorp of wijk, zoals in Nes aan de Amstel. In de brochure Goed voor Elkaar Dorpen staan elf voorbeelden, verspreid over Nederland. Een uitgave van de Landelijke Vereniging van Kleine kernen (2022).

 

 

Artikel gepubliceerd op 7 juli 2022.

 

 

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn