Terug

Zet leefbaarheid dorpen en kleine kernen in uw verkiezingsprogramma

Dorpswerk Noord-Holland schreef een brief aan de verkiezingscommissies van politieke partijen in Provinciale Staten van Noord-Holland.

 

Oosthuizen, 11 augustus 2022


Aan: alle fracties in Provinciale Staten van Noord-Holland

Betreft: Zet leefbaarheid dorpen en kleine kernen in uw verkiezingsprogramma


Geachte fracties,

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Noord-Holland.

Uw partij is bezig met het schrijven van het verkiezingsprogramma of zal dit binnenkort doen. Wij vragen uw aandacht voor de leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen en kleine kernen in onze provincie. Onze vereniging Dorpswerk Noord-Holland vertegenwoordigt circa 400 duizend bewoners van dorpen en platteland.


Steun vitale dorpsgemeenschappen

Wij voldoen graag aan de vraag naar advies en ondersteuning door onze leden, vrijwilligers in dorpen, georganiseerd in dorpsraden en besturen van dorpshuizen.

Zij doen het echte werk en er komt veel en steeds méér op hen af. Stijgende energieprijzen, een tekort aan woningen in kleine kernen, de coronapandemie die voort sluimert, werken aan verbindingen en sociale samenhang in de gemeenschap. Ondersteunen van onze leden, dit kan alleen met voldoende financiële armslag.

Het levert de provincie ook het een en ander op. In de bijlage geven wij voorbeelden hoe de inzet van Dorpswerk en haar leden bijdraagt aan effectief provinciaal beleid.


Continuïteit

Provincie Noord-Holland waardeert ons werk al jarenlang met een subsidie. Ook met het huidige provinciebestuur werken wij prettig samen.

Wij vragen u ons werk te blijven te steunen en ook structureel, neem Dorpswerk op in uw verkiezingsprogramma. Niet voor onszelf maar voor de vrijwilligers in de dorpen. Zij verdienen onze steun.

Met vriendelijke groet,

Hans Verschoor, voorzitter a.i.
Yvonne Jonkman, secretaris. 

 

Verkiezingsprogramma    

Artikel geplaatst op 12 augustus 2022.

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn