Terug

Wat werkt wel bij aanpak verkeersproblematiek in kleine kernen?

Op 30 november waren zo'n 25 mensen aangehaakt bij de Online bijeenkomst 'Uitwisselen over verkeersveiligheid in dorpen en op het platteland, wat werkt wel?' In 2023 volgen meer bijeenkomsten. De behoefte aan uitwisselen van informatie en ervaring, leren van elkaar is groot.

Verslag

In dit VERSLAG (in pdf) leest u over de onderwerpen die langskwamen in het informele gesprek. Ook zijn de namen van deelnemers en hun vereniging of stichting toegevoegd (zie pagina 4 en 5).

Wilt u een volgende keer ook aanhaken? Stuur een mailbericht naar
E-mail: dorpen@dorpswerknh.nl

Vermeldt als onderwerp: Uitwisseling Verkeersveiligheid dorpen en platteland.

 

Verkeersveiligheid dagelijks in de krant

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Sinds 2010 neemt het aantal doden en ernstig gewonden in het verkeer sterk toe. Vooral kinderen en jongeren én senioren zijn kwetsbaar in het verkeer.

Daarnaast ervaren bewoners van kleine kernen en dorpen ook de nodige overlast van het toegenomen en ook steeds zwaardere verkeer dat over de vaak smalle dorpswegen rijdt. Verkeersveiligheid is dus een groot maatschappelijk onderwerp.

Illustratie van de urgentie van de problematiek zijn de dagelijks krantenberichten over ongelukken, bijna-ongelukken, ergernissen en overlast.

De onveilige lintwegen van Blokker en Zwaag aanpakken (gemeente Hoorn).

Bron: West-Friesland Dagblad, 6 december 2022.

NHD-editieWest-Friesland_06DEC2022-Verkeersveiligheid-Blokker-Zwaag-verbeteren-dorpslint

Artikel geplaatst op 7 december 2022.

 

 

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn