Terug

Dorpswerk aan de slag met uitzetten van koers tot 2027

Ons beleidsplan werd voor het laatst in 2017 vastgesteld. Aanleiding toen was de fusie tussen twee kleine verenigingen tot een krachtig netwerk voor actieve dorpsbewoners, Dorpswerk Noord-Holland.


Nieuw beleidsplan

Het bestuur is het nieuwe jaar begonnen met een traject voor het actualiseren van ons beleidsplan (of koersdocument) rond vragen als:

  • Wat gebeurt er in de wereld om ons heen?
  • Wat verwachten leden van ons?
  • Wat betekent dit alles voor onze missie en
  • wat voor soort organisatie hoort hierbij?

Samenspraak  

Een nieuw meerjarenplan 2023-2027 willen we graag in samenspraak met de leden ontwikkelen. Twee (vrijwillig) adviseurs van de SESAM academie begeleiden ons in dit traject. Dit zijn Eric Jansen en Niek van der Linden. Zij zullen een aantal leden benaderen voor een (online) gesprek. Wij hopen natuurlijk dat u hieraan wilt meewerken.

Bestuursleden doen ook mee aan deze gesprekken met de leden, met collega dorpenorganisaties in andere provincies, met andere organisaties in Noord-Holland die ook werken met en voor vrijwilligers op het platteland. We spreken ook met een vertegenwoordiger van het provinciebestuur en met onze accounthouder op ambtelijk niveau.
Mogelijk zullen we aanvullend een korte vragenlijst sturen naar zowel leden als niet-leden. 

De uitkomsten van alle gesprekken plus een schets voor een nieuw beleidsplan leggen we graag aan u voor op de Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 mei 2023.

SESAM academie 

SESAM staat vrijwilligersorganisaties en sociale ondernemingen met professioneel advies terzijde. Het motto is: voor en door vrijwilligers. Deskundige en ervaren adviseurs stellen hun kennis gratis ter beschikking. Meer over SESAM academie.


Heeft u vragen? Neem contact op met:

Kees Sietsema
voorzitter bestuur

E-mail: voorzitter@dorpswerknh.nl

Koers_Kien_Therapie_Koersbepaling

Artikel geplaatst op 19 januari 2023.

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn