Terug

Uitnodiging - 22 februari in Stompetoren - voor dorpsraden, actieve bewoners,, verkeerscommissies, etc.

Verkeersveiligheid in dorpen en op platteland, hoe kan het beter?

 

Voor wie?


Georganiseerde bewoners - dorpsraden, bewonersbelangenverenigingen, verkeerscommissies - die werken aan betere verkeersveiligheid.

Wij nodigen (kandidaat) Statenleden en ook kandidaten op de kieslijsten bij de waterschappen uit aanwezig te zijn als toehoorder. Hier wordt goed op gereageerd.

Direct naar aanmelden (dringend gewenst!) kan HIER
Als u zich aanmeldt, wij verwachten dat u komt.

Datum: 22 februari
Tijd: 20 - 12.45 uur  (inloop vanaf 19.30 uur)

Adres: sportkantine SSV, Noordervaart 63B, 1841 JB Stompetoren


Inhoud   

In veel dorpen bestaan zorg en ergernis over onveilige verkeerssituaties, zowel in de bebouwde kom als ook op wegen in het buitengebied én op N-provinciale wegen. Bewoners denken graag mee over oplossingen, er is veel praktische kennis. Hier wordt in sommige gemeenten gebruik van gemaakt, bewoners praten mee in werkgroepen met politie, verkeersdeskundigen, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland.

Maar de communicatie en samenwerking tussen alle betrokkenen kan beter. Bewoners willen graag contact met en gehoord worden door wegbeheerders, ook de functionarissen van provincie Noord-Holland.

Vier cases:
1. Maak natuurpolder Enge Wormer autoluw
2. Oplossing voor onveilige kruising Klemweg - N247; tussen Middelie en Warder
3. Dorp Schermerhorn, samenwerking bij herinrichting 243
4. Veilig Verkeer Zijdewind, oplossing voor thematiek Zandweg - N241 - Hartweg.

Meer over programma en aanmelden in de Agenda.

 

Drempels-helpen-wel-uitsnede

Artikel geplaatst op 13 februari.

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn