Terug

Subsidie voor verduurzaming dorps- en buurthuizen verlengd tot 31 december 2023

In Noord-Holland zijn inmiddels tientallen buurt- en dorpshuizen, wijkcentra en kleine culturele centra ver gevorderd bij het opstellen van een Plan van Aanpak voor verduurzaming van hun pand. Adviseurs Martijn Mewe (Dorpswerk Noord-Holland) en Leo van Bemmel (Energieke Regio) helpen de besturen hierbij.

Een plan van aanpak is een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidieregeling Verduurzaming die provincie Noord-Holland op 15 oktober 2022 heeft opengesteld.

Omdat de sluitingsdatum op 31 maart 2023 voor veel besturen te vroeg kwam, is een verzoek uitgegaan naar het provinciebestuur om de Uitvoeringsregeling langer open te stellen. Dat verzoek is gehonoreerd.

GS besluit tot verlengen

GS Noord-Holland heeft in haar vergadering van 14 maart jl. besloten om de verduurzamingssubsidies tot eind 2023 mogelijk te maken. De uitvoeringsregeling is opengesteld tot en met 31 december. Wel moet nu eerst het besluit, om het rechtsgeldig te laten zijn, gepubliceerd worden in het Provinciaal Blad. Provinciale staten wordt geïnformeerd per brief. 

Lees ook: Maximaal 40 duizend euro per gemeenschapshuis (nieuwsbericht 9 november 2022).

 

Contact 

Martijn Mewe, adviseur Dorpshuizen

E-mail: maatschappelijkvastgoed@dorpswerknh.nl  

mobiel: 06-50215282

 

 

dak-zonnepanelen-tak-met-groen

Bericht geplaatst op 16 maart 2023.

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn