Terug

'Graag een open blik en nieuwsgierige houding van provincie naar actieve bewoners'

Dorpswerk stuurde deze brief na lezen uitnodiging van de onderhandelende partijen aan alle Noord-Hollanders.

Daarnaast zal onze voorzitter Kees Sietsema op 31 mei deelnemen aan een bijeenkomst op het provinciehuis over het thema Economie en Leefbaarheid.


Lees verder, of open hier onze brief en bijlage aan de onderhandelaars (in PDF).

 

Oosthuizen, 25 mei 2023

 

Aan de onderhandelaars van de fracties BBB, VVD, GroenLinks en PvdA; en de formateurs mevr. A. Broekers-Knol en dhr. B. Schneiders.

Afschrift aan de fracties: D66, Partij voor de Dieren, JA21, Partij voor de Vrijheid, CDA, Volt, Forum voor Democratie, SP, 50PLUS, ChristenUnie.

 

Onderwerp: Inbreng Dorpswerk Noord-Holland aan de formatiebesprekingen. Steun actieve bewoners die werken aan leefbare dorpen en vitale gemeenschappen.


Geachte mevrouw, mijnheer,

Vereniging Dorpswerk Noord-Holland is verheugd dat u inwoners, organisaties en bedrijven de gelegenheid geeft een inhoudelijke inbreng te leveren aan het aanstaande coalitieakkoord. Dit waarderen wij.

Open blik en dialoog

Vereniging Dorpswerk Noord-Holland vertegenwoordigt de inwoners van 160 dorpen en kleine kernen in 37 gemeenten; circa 400-duizend inwoners in dorpen en op het platteland.

Dorpswerk kan helpen in de dialoog met inwoners én bij het uitvoeren van concrete projecten en acties die de leefbaarheid en sociale cohesie in dorpen en buurten bevorderen.

In de bijlage van onze brief staan voorbeelden hoe de inzet van dorpsgemeenschappen en onze acties als ondersteuner concreet bijdragen aan oplossingen voor de uitdagingen waar de Noord-Hollandse samenleving voor staat.

Een open blik en ontvankelijke houding van het provinciebestuur voor de diversiteit binnen en tussen buurt- en dorpsgemeenschappen is ons inziens een randvoorwaarde voor effectief beleid. ‘Dé dorpsgemeenschap’ bestaat niet, net zoals ‘dé burger’ niet bestaat.

Ruimhartig 

Provincie Noord-Holland waardeert ons werk al jarenlang met een subsidie. De vrijwilligers in de dorpen en kleine kernen rekenen op een meerjarige inzet door Dorpswerk dat zich samen met hen inspant voor leefbare dorpen en vitale gemeenschappen in Noord-Holland. Steun ons werk daarom ruimhartig.

 

Wij wensen u vruchtbare besprekingen en veel wijsheid toe bij het opstellen van het coalitieakkoord.

Namens het bestuur,

Kees Sietsema
Voorzitter Dorpswerk Noord-Holland

E-mail: voorzitter@dorpswerknh.nl

 

Knipsel_drieluik_welkom_statenleden

Artikel geplaatst op 25 mei 2023.  

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn