Terug

Wat zeggen dorpsraden over voorzieningen in dorpen?

Welke voorziening is onmisbaar voor de leefbaarheid in jouw dorp? Dat was een van de vragen van een enquête die we in april naar alle dorpsraad-leden verstuurden. Met een goede respons: de helft - meer dan dertig dorpsraden - stuurden een reactie terug. Dat een dorpshuis onmisbaar is voor de leefbaarheid wisten we al, maar sport en de aanwezigheid van een school zijn volgens de respondenten minstens zo belangrijk.


Winkels, een bibliotheek of pinautomaat mogen, mits bereikbaar, ook wel in een ander dorp of andere stad aangeboden worden. En wat betreft de zorgvoorzieningen die niet mogen ontbreken in het dorp scoren wijkverpleging (buurtzorg/thuiszorg), de huisarts en woningen voor ouderen hoog.

> Benieuwd naar de volledige resultaten? Bekijk hier de resultaten van de enquête.  


Oproep

Met de vergrijzing worden voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn de komende jaren steeds belangrijker. Daarom willen we in het najaar een bijeenkomst organiseren over zorgzame dorpen. Uit de enquête blijkt dat met name grote behoefte is aan buurtzorg/wijkverpleging/thuiszorg. Is dat bij jou in het dorp al goed geregeld? En zo ja, hoe dan? En wat kun je als bewoners of dorpsraad/dorpshuis zelf organiseren op het gebied van zorg en welzijn? We zijn op zoek naar inspirerende voorbeelden hiervan. Denk daarbij aan een zorgcoöperatie, koffie-ochtend voor ouderen in het dorpshuis of maaltijdenservice. 


Ben je zelf hiermee bezig of ken je een voorbeeld elders, laat het Renske Keur weten.

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn