Vrijwillige Inzet

 

Het werk van onze leden, dorpsraden en besturen van buurt en dorpshuizen, drijft op vrijwillige inzet.


Wij ondersteunen onze leden, vrijwilligers

  • bij de uitvoering van hun werk op tal van onderwerpen en thema's

  • met het doorgeven van praktische kennis over trends en vernieuwing van vrijwilligerswerk.  


Trends en tips

In Nederland is veel kennis over vrijwilligerswerk. Tijdens corona 2020-2021 kreeg vrijwillige inzet een extra impuls. Wij organiseerden op 11 mei 2021 een themabijeenkomst over het onderwerp.

 

Kijken en lezen:

 

Anja-Slendebroek-presentatie-11meiALV       Presentatie 'Vrijwillig met elkaar' (ppsx bestand). Klik HIER.
Spreker: Anja Slendebroek

  

 

Anja-Slendebroek    Anja Slendebroek | Werkt    Tips voor dorpsraden en dorpshuisbesturen (ALV, 11 mei 2021)

 

 Dorpsraad-Middelie-youtube  Dorpsraad Middelie vernieuwd, video op youtubekanaal.  

 

 NLvoorElkaar         Trendrapport Vrijwillige Inzet 2021, klik HIER.

 

Knipsel-prof-dr-Lucas-Meijs  Nabeschouwing in Trendrapport leest snel en goed! Op pagina 22/23. 

 

vrijwilligerswf  
Vrijwilligerspunt West-Friesland biedt informatie, advies en ondersteuning rond Vrijwilligersbeleid, voor Westfriese gemeenten

Nb. In alle gemeenten in Noord-Holland kunt u terecht bij een vergelijkbare organisatie.  [ pdf met namen en url's volgt nog ]

 

 

Extra impuls voor vrijwilligerswerk door de Provincie Noord-Holland   

Gemeenten zijn de eerst aangewezen overheid om vrijwilligers en vrijwilligerswerk te ondersteunen. Vanwege de impact van covid-19 en alle overheidsmaatregelen op vrijwilligerswerk hebben Provinciale Staten in mei 2020 een motie aangenomen waarin ook aandacht is voor 'herstel van het sociaal weefsel'.

Zomer 2021 gaat naar verwachting een concrete subsidieregeling in werking voor onder andere stimuleren van ontmoeting en versterken vrijwilligerswerk. Gemeenten in Noord-Holland zullen na overleg met lokale maatschappelijke organisaties hier gebruik van kunnen maken, c.q. aanvragen doen voor co-financiering. Wordt vervolgd.

 

Waarom vrijwilligerswerk?   


Zonder vrijwilligers staat de samenleving stil. Waar mensen zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de (dorps)samenleving ontstaan verbondenheid, gemeenschapszin én ook: nieuwe ideeën en praktijken voor het prettig en goed samen wonen, leven en werken in dorpen, wijken en buurten.

Vrijwilligerswerk is zowel doel als middel: voor individuen, voor de gemeenschap, voor bewonersinitiatieven, voor maatschappelijke organisaties én voor overheden.
Via vrijwilligerswerk doe je mee aan de samenleving én vrijwilligerswerk doen levert veel op: voldoening, vriendschappen, vaardigheden, vitaliteit, opstap naar betaald werk, enzovoort. 

Mensen-maken-vitale-dorpen-in-Noordholland

Dorpswerk doet mee aan de campagne 'Mensen maken Nederland'. 

 

 

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube