Jaarvergadering Vereniging Dorpswerk

Datum: 07 mei 2019 18:30:00
Details:

Algemene vergadering (ALV)

en

Themabijeenkomst 'Bewoners betrekken bij energietransitie'

 

Programma ALV

Leden krijgen twee weken van tevoren (per mail) de agenda en bijbehorende stukken toegestuurd.

Datum:         dinsdag 7 mei 2019
Start ALV:    18.30 uur (inloop vanaf 18 uur met soep en broodjes)

Locatie:       Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141, 1161 JV te Zwanenburg.
Aanmelden: via aanmelden@dorpswerknh.nl   o.v.v. ALV

Doet u mee aan de ALV? In verband met de catering graag vóór 3 mei 2019 aanmelden.

Bewoners betrekken bij de energietransitie

Voor: leden, niet-leden en relaties

Datum:        dinsdag 7 mei 2019
Start:           20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Locatie:       Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141, 1161 JV te Zwanenburg.
Aanmelden: via aanmelden@dorpswerknh.nl   o.v.v. themabijeenkomst

Thema:

Noord-Holland is bezig met overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Burgers verenigingen zich in energiecoöperaties, bewoners steunen verduurzaming van het dorpshuis. Gemeenten organiseren bijeenkomsten, aardgasloze woningen worden opgeleverd, nieuwe warmtetechnieken komen op de markt...

De Regionale Energiestrategie (RES): Wat betekent dit voor ons dorp of dorpshuis? Odile Rasch (programmamanager) legt uit hoe grote en kleine initiatieven samenkomen in een 'Regionale energiestrategie'. Alle Noord-Hollandse gemeenten zijn samengebracht in twee regio's: Noord-Holland Noord én Zuid. 

Ziet u een rol voor uw dorpsraad of dorpshuis in het enthousiasmeren en meedoen van meer bewoners aan concrete initiatieven? Wat zijn goede voorbeelden?

Lees het artikel 'Steun lokale initiatieven', door Leidy van der Aalst-Welkom, voorzitter LVKK, in VNG-magazine, 5 april 2019: https://www.lvkk.nl/fileadmin/user_upload/20190405_VNGMagazine_Betoog_LVKK__1_.pdf