Jaarvergadering en themabijeenkomst

Datum: 07 mei 2019 18:30:00
Details:

Algemene vergadering (ALV)

en

Themabijeenkomst 'Bewoners betrekken bij energietransitie'

 

Programma ALV

Leden krijgen de agenda en bijbehorende stukken toegestuurd.

Open HIER de uitnodiging.

Datum:         dinsdag 7 mei 2019
Start ALV:    18.30 uur (inloop vanaf 18 uur met soep en broodjes)

Locatie:       Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141, 1161 JV te Zwanenburg.
Aanmelden: via aanmelden@dorpswerknh.nl   o.v.v. ALV

Doet u mee aan de ALV? In verband met de catering graag vóór 3 mei 2019 aanmelden.

Thema: Bewoners betrekken bij de energietransitie

Voor: leden, niet-leden en relaties

Datum:        dinsdag 7 mei 2019
Start:           20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Locatie:       Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141, 1161 JV te Zwanenburg.

Graag aanmelden! Via aanmelden@dorpswerknh.nl   o.v.v. themabijeenkomst

 

Bewoners betrekken, Dorpsraden en Dorpshuizen lichten toe wat zij doen

Noord-Holland is bezig met overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Burgers verenigingen zich in energiecoöperaties, bewoners steunen verduurzaming van het dorpshuis, dorpsraden geven voorlichting over energiebesparing. Gemeenten moeten van het Rijk aan de slag met een Regionale EnergieStrategie (RES), organiseren bijeenkomsten, aardgasloze woningen worden opgeleverd, nieuwe warmtetechnieken komen op de markt... Wat komt er op ons af? wat betekent de RES voor ons dorp of dorpshuis? Wie zijn er praktisch bezig en wat kunnen we daarvan leren?

Regionale EnergieStrategie (RES)

We gaan er de komende tijd veel en vaak over horen: de RES, wat staat voor Regionale Energie Strategie (RES). Het Rijk heeft deze termen bedacht én verwacht van gemeenten dat zij er ‘de regie’ over gaan voeren. En snel ook. Dat betekent dat inwoners er ook mee te maken krijgen. Hoe zit het?

Spreker is Odile Rasch, zij is programmamanager van de Regionale EnergieStrategie Noord-Holland Noord. Op 7 mei geeft zij uitleg waarom en waarvoor gemeenten zich bezighouden met de Regionale EnergieStratiegie. De kern daarvan is om in een regio gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. Lees dit interview op de site van Servicepunt Duurzame Energie, een site voor gemeenten dus ook voor u!

Leren van praktijk in dorpen

Na de toelichting over de RES gaan we in kleine groepen in gesprek over de praktijk. Kies een onderwerp en tafelheer:

 • Eilandraad Marken. Heel Marken heeft de status van 'beschermd dorpsgezicht'. Toch heeft de Eilandraad al veel bereikt: plaatsen van zonnepanelen, rekening houden met natuurwaarden, draagvlak onder de bevolking. Jaap Visser en Piet Visser zijn aanwezig.
 • Watersportdorp Heeg (Frl.). 't Heechhûs (dorpshuis) en dorpsraad werken samen voor Duurzaam Heeg. Over hergebruik en afvalscheiding, werken in de dorpstuin en oriëntatie op een warmtenet voor het dorp: Lucy Gelderblom en Johannes Lankester vertellen u graag hierover.
 • Fedde Bloemhof vertelt over Vereniging Duurzaam Soesterkwartier: zwerfafval opruimen, buurten groener door aanplant van bomen, heel veel mensen doen op een praktische manier aan energiebesparing in huis, en meer.
 • Buurkracht is in het leven geroepen om buurtbewoners die aan de slag willen voor duurzaamheid te ondersteunen. Roel Woudstra neemt u mee op het pad naar een aardgasloze wijk.
 • Dorpsraad Broek in Waterland is van de lange adem. Serieuze gesprekspartner voor de provincie Noord-Holland met een goed doordacht plan voor een onderdoorgang voor de provinciale weg N247. Ook voor Zon op Waterland ligt de basis in Broek in Waterland.

U schuift aan bij het onderwerp van uw keuze en praat met ervaringsdeskundigen uit dorpsraden, dorpshuizen over concrete initiatieven en het hoe van ‘samen organiseren van energie’. Lees meer over de onderwerpen en mensen aan de thematafels.

Kom op 7 mei naar Zwanenburg!

 • Wilt u weten wat de RES inhoudt?
 • Ziet u een rol voor uw dorpsraad of dorpshuis in het mee laten praten en beslissen van bewoners?
 • Wilt u graag weten wat andere dorpen en dorpshuizen doen?

  Kom op 7 mei naar de bijeenkomst in Cultureel centrum De Olm.
  Aanmelden via: aanmelden@dorpswerknh.nl


Achtergrond


1. Uitleg over de RES vanuit bewonersperspectief: lees dit artikel van energiecoöperatie CALorie Castricum, klik HIER.

2. Onze landelijke koepel LVKK roept gemeenten op: 'Steun lokale energie-initiatieven', lees VNG-magazine, 5 april 2019: https://www.lvkk.nl/fileadmin/user_upload/20190405_VNGMagazine_Betoog_LVKK__1_.pdf

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn