Maak je dorpsvisie Omgevingswet-proof!

Datum: 24 september 2019 19:30:00
Details:

WORKSHOP

Bepaal zelf de toekomst van uw dorp of dorpshuis, maak een plan!


Voor wie:
dorpshuizen, dorpsorganisaties en dorpsraden

Datum: dinsdag 24 september 2019

Tijd: 20 - 22u (inloop vanaf 19.30u)

Locatie: Dorpshuis De Blinkerd

Adres: Heereweg 150, 1871 EM Schoorl

 

Op deze avond gaat u zelf aan de slag!

Ideeën en plannen maken voor de toekomst van uw dorpshuis of dorp? Het hoeft niet droog, moeilijk of saai te zijn. 24 september is de startavond, later dit najaar volgen verdiepende workshops.

Van idee, naar visie, naar plan

Welke zaken vindt u belangrijk voor uw dorp of dorpshuis? Hoe verwerk je dit in een eigen visie? Vanuit een eigen visie maakt u vervolgens een praktisch plan. Een plan voor het eigen dorpshuis of dorp, niet voor de gemeente! 

Een plan van en voor het dorp? Daarbij is het een flinke uitdaging om zoveel mogelijk inwoners te stimuleren mee te doen met ideeën en meningen verzamelen. Met keuzes maken, met uitvoering. Hoe doe je dat?

Omgevingswet komt eraan

Actueel is de invoering van de landelijke Omgevingswet in 2021. Deze wet benadrukt de proactieve rol die bewoners, initiatiefnemers van projecten in de openbare ruimte kunnen nemen.

We gaan op 24 september in op praktijkvoorbeelden, er is ruimte voor uw vragen over het maken van een dorpsvisie en -plan, en we leggen uit wat de bedoeling is van de Omgevingswet.  

U gaat vooral zelf aan de slag. Hoe ziet uw dorp en uw dorpshuis eruit in 2030? U maakt ter plekke een start met een toekomstschets. Met aandacht voor onder andere:

  • hoe maken we van ons dorp(shuis) een gezonde omgeving?
  • duurzaamheid, energiebesparing, wat kan er, waar beginnen we?
  • ideeën en wensen van jongeren, hoe maken we het aantrekkelijk?
  • dorp(shuis) voor alle generaties, het omzien naar elkaar: hoe maken we het concreet?
  • woningen voor jongeren, wonen-en-zorg gecombineerd, wie wil wat, wat speelt in ons dorp?
  • hoe zorg je voor steun, enthousiasme en dus draagvlak voor de plannen? Bij inwoners, bij de gemeente en andere partijen die kunnen bijdragen.

Aanmelden

Aanmelden via: dorpen@dorpswerknh.nl

Vermeld namens welk dorp/dorpshuis en met hoeveel personen u komt.

Op deze avond zijn zowel leden als niet-leden van onze vereniging welkom

Aanmelden kan tot 22 september.

 

Vragen?

Bel of mail Corry Leijen

Mob. 06 1554 4650

mail: dorpen@dorpswerknh.nl 

Vragen_Omgevingswet