Maak je dorpsvisie Omgevingswet-proof!

Datum: 24 september 2019 19:30:00
Details:

WORKSHOP

Maak je dorpsvisie Omgevingswet-proof!


Voor wie:
dorpshuizen, dorpsorganisaties en dorpsraden

Datum: dinsdag 24 september 2019

Tijd: 20 - 22u (inloop vanaf 19.30u)

Locatie: Dorpshuis De Blinkerd te Schoorl

Adres: Heereweg 150, 1871 EM

Op deze avond gaat u zelf aan de slag!


Structuurvisies, bestemmingsplannen... deze termen zijn u vast wel bekend. Het is de taal uit de wereld van de ruimtelijke plannen waarmee overheden vastleggen hoe de beschikbare ruimte in buitengebied, dorpen, wijken en steden gebruikt mag worden voor welke functies.

Met de nieuwe Omgevingswet gaan taal, spelregels en inhoud van het ruimtelijk beleid veranderen. We hebben straks geen bestemmingsplannen meer, maar omgevingsplannen.

Niet alleen een andere naam, ook de manier waarop plannen tot stand komen verandert. De bedoeling van de Omgevingswet is meer flexibiliteit in regelingen, maximale transparantie én meer participatie van bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. 

Wat betekenen deze nieuwe benadering en begrippen voor dorpen en wijken? Hoe gaan gemeenten praktisch om met het uitgangspunt van de wet dat 'participatie' moet? Wat moet je doen als uw dorp mee wilt sturen naar een door-het-dorp-gewenste-ruimtelijke-ontwikkeling? Wanneer je de wensen wilt vastleggen in een dorpsvisie of dorpsplan, waar moet je rekening mee houden? Wanneer voldoet een dorpsvisie voor de gemeente?

Op 24 september krijgt u uitleg over de bedoeling van de nieuwe Omgevingswet én een idee wanneer een dorpsvisie Omgevingswet-proof is. Met praktijkvoorbeelden.

Programma

Een programma in detail is begin september beschikbaar.