Wonen voor starters, jongeren, senioren. Wat is de rol van de dorpsraad?

Datum: 17 juni 2021 19:30:00
Details:

 

Online bijeenkomst op donderdag 17 juni 2021

 

Thema: Hoe stimuleer je woningbouw in dorpen en kleine kernen? Wat is je rol als dorpsraad?

Tijd: 19.30 - 21.00 uur

Aanmelden kan HIER

U ontvangt een dag van tevoren de inloggegevens. Aanmelden kan tot en met 17 juni.

 

Programma    

19.30 uur            Welkom door Nico Bijman (voorzitter Dorpswerk Noord-Holland)

Renske Keur (adviseur Dorpswerk Noord-Holland) introduceert de gasten en licht het programma verder toe.


19.40 uur           Arjan Slaakweg van de Provincie Noord-Holland schetst de randvoorwaarden voor bouwen in het landelijk gebied.   

19.50 uur           Atina Kruijer vertelt over het Initiatief Starterswoningen in Schagerbrug.
                           24 Jongeren (22 - 30 jaar) uit Schagerbrug hebben een CPO vereniging opgericht voor woningbouw op het vroegere B-veld van voetbalvereniging Vesdo.

20.00 uur           Voorbeeld starterswoningen Dirkshorn. Video van NH nieuws over oplevering Spoetnikstraat Dirkshorn, een CPO-project.

20.05 uur            Edgar Nooter vertelt over het initiatief Knarrenhof Hollands Kroon

Rol van de dorpsraad  

20.15 uur            Wat kun je als dorpsraad doen om meer woningbouw te stimuleren? 

Een aftrap met Theo Groot (voorzitter dorpsraad Schagerbrug), Cees van Altena (voorzitter  Eilandraad Marken) en Rosalien van Dolder (wethouder Huisvesting Koggenland).

  • Dorpsraad van Schagerbrug is al jaren bezig met het nieuwbouwproject Buitenvaert met 40 woningen en weet als geen ander welke obstakels je daarbij tegen komt.

  • Eilandraad Marken ijvert voor de bouw van woningen voor alle groepen inwoners. Les geleerd: als dorpsraad doe je vaak teveel zelf. Het is daarom belangrijk vooraf vast te stellen welke partij bij welk project de regie moet nemen. Het maken van een toekomstvisie helpt om bij die partijen de wensen van de inwoners kenbaar te maken. 

  • Gemeente Koggenland loopt aan tegen de regel dat alleen binnenstedelijk bouwen mogelijk is. De kansen in de dorpen liggen op dit moment vooral bij CPO op grond die in eigendom is van de gemeente.
     

20.50 uur            Afsluiting door Nico Bijman, voorzitter Dorpswerk Noord-Holland  

21.00 uur            Einde programma


AANMELDEN kan HIER.

 

THEMA Wonen in dorpen   

Het tekort aan woningen houdt veel dorpsbewoners en dorpsraden bezig. De behoefte aan voldoende en betaalbare woningen is groot.

Ook uit de enquête die Dorpswerk Noord-Holland uitvoerde onder dorpsraden (december 2020) bleek: de roep om meer en geschikte woningen staat bovenaan jullie verlanglijst. 

De zorgen zijn groot. Jongeren die in het dorp willen wonen maar geen huis kunnen vinden, te dure woningen, ouderen die anders willen gaan wonen, gesprekken met de gemeente die op niets uitlopen. Dorpsraden waarschuwen: zonder jonge mensen komen vroeger of later voorzieningen in het dorp in de knel. Denk aan de verenigingen, de school, het dorpshuis, een winkel, wonen met welzijns- en zorgdiensten, etc.

Het probleem heeft meerdere oorzaken. (Provinciale) regels en restricties voor bouwen in het landelijk gebied. Landelijk beleid om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Gemeentelijk beleid waarin het bouwen vooral aan de grotere projectontwikkelaars wordt overgelaten. Gebrek aan gemeentegrond. Stijging van bouwkosten. Eisen aan nieuwbouw vanwege doelen van het klimaatbeleid. Enzovoort. Enzovoort.

Wat kan wel?   

Wij zijn benieuwd naar wat wel kan. Op 17 juni laten we een aantal initiatiefnemers van concrete wooninitiatieven én enkele dorpsraden met hun visie en aanpak aan het woord. We horen graag welke suggesties u heeft voor vlottrekken van de woningmarkt in dorpen.

Wooninitiatieven van onderop zien we ook. Zoals bouwen in eigen beheer (CPO), herbestemmen van bestaande (bedrijfs- en kerkelijke) gebouwen, wonen in voormalige (bedrijfs)gebouwen, en nieuwe concepten als Knarrenhof, tiny houses, wooncoöperaties. 

Wat vindt u?   

  • Onder welke voorwaarden is woningbouw wel mogelijk?  

  • Wat kun je als dorpsraad doen om meer woningbouw of herbestemming van bestaande gebouwen te stimuleren?  

  • Voor welke nieuwe vormen van wonen staan initiatiefnemers klaar in uw dorp? 

Meld uw wooninitiatief   

Is jullie dorpsraad, direct of indirect, betrokken bij een concreet wooninitiatief? Laat het ons weten!

Dorpswerk brengt de komende maanden zo veel mogelijk wooninitiatieven in dorpen en kleine kernen in Noord-Holland in kaart.


Mail uw voorbeeld naar: renskekeur@dorpswerknh.nl

Geef een korte omschrijving van het initiatief of project en wat de rol van de dorpsraad daarbij is.  

 

Aanmelden  

Aanmelden voor 17 juni kan HIER.  

 

Bouwkavel_verkleind
Afbeelding Yvonne Jonkman.

 

Artikel geplaatst op 24 mei 2021.  

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube