Jaarvergadering Dorpswerk Noord-Holland

Datum: 11 mei 2022 19:30:00
Details:

Thema De kracht van actieve burgers en hun collectieven          

Leden, niet-leden en relaties zijn welkom bij het themadeel.

Datum: woensdag 11 mei 2022

Aanvang:

18.30 uur - inloop, soep en een broodje, rondleiding door Dorpshuis De Oude School
19.30 – 20.10 uur - ALV, leden krijgen de stukken tijdig toegestuurd.
20.15 – 21.30 uur - Thema De kracht van burgercollectieven

Locatie: Dorpshuis De Oude School
Adres: Warder 128A, 1473PH Warder

Of deelnemen via ZOOM.  Klik voor de weblink HIER.

Aanmelden

Mailadres: dorpen@dorpswerknh.nl.

o.v.v. AANMELDING ALV. Vermeld in uw bericht:
(1) uw naam en namens welke dorpsraad, dorpshuis of andere functie
(2) Geef aan: aanwezig op locatie in Warder; of online (via zoomverbinding)
(3) Indien aanwezig in Warder: maakt u gebruik van soep/broodje vooraf.

 

Programma

deel 1 - Algemene ledenvergadering (ALV), Uitnodiging en agenda in pdf.

1.     Welkom door voorzitter Nico Bijman

2.     Ingekomen/uitgaande stukken en mededelingen

3.     Notulen ALV 2021, Bijlage 1.

4.     Jaarverslag secretaris 2021, Bijlage 2.

5.     Financiële rapportages 2021.

  • Realisatie 2021. Begroting 2021 en 2022. Gecorrigeerde bijlage 3A, versie 220511
  • Financieel verslag 2021, gecorrigeerde versie, datum 220511: Bijlage 3B.

6.    Nadere toelichting op jaarverslag 2021, verantwoording projecten:

7.    Kascontrolecommissie, F. van Houtert en M. Houtman, Bijlage 5.  

8.     Voorstel tot kwijting aan het bestuur.

9.     Bestuurszaken, zie ook agendapunt 11.

9.     Rooster van aftreden bestuursleden, Bijlage 6.

10.   Wat verder ter tafel komt. Aankondiging NHPP2022 op 14 oktober.

11.   Afscheid van voorzitter Nico Bijman

Einde ALV omstreeks 20.10 uur.

 

deel 2 - De kracht van burgers en hun collectieven

Aanvang: 20.15 uur

 

Programma     

20.15 uur   Opening door Nico Bijman


20.20 uur   De kracht van … bewoners die samen een voormalig schoolgebouw in Warder verbouwen tot dorpscentrum. Henri Leloup, Stichting cultureel erfgoed Warder, vertelt over het proces en de geleerde lessen.


20.30 uur   Peiling: Hoe zien jullie, als dorpsraad of bestuur dorpshuis, je rol (rollen) in de uitdagingen van de dorps-/wijksamenleving?


20.40 uur   Gastspreker: Tine de Moor (Erasmus Universiteit, hoogleraar sociale ondernemingen en burgercollectieven):

De uitdagingen op het gebied van wonen, voedsel, natuur, zorg en energie zijn zo groot, dat lokale overheden het zich niet langer kunnen permitteren om de betrokkenheid en daadkracht van actieve burgers en hun collectieven te negeren.’

Prof. dr. Tine de Moor onderzocht in 2017 de veranderingen in rollen en functies van dorpsorganisaties. Het eindrapport (april 2018) is de basis van Het Kernen Spel, over rollen en takenl.

  • Vragen, discussie. Hoe zien jullie je rol of rollen? Bestuur en team van een gemeenschapshuis en ook een dorpsraad: ook jullie zijn een ‘collectief van actieve burgers’ dat gezamenlijk de handen uit de mouwen steekt voor maatschappelijk impactvolle uitdagingen en klussen. Welke rol spelen jullie of zou je willen spelen?  

 

21.15 uur Aankondiging: op 14 oktober in Monnickendam, van harte welkom op het Noord-Hollands PlattelandsParlement (NHPP2022).


21.20 uur EINDE programma.
Tijd voor napraten in De Oude School.

Aanmelden via: dorpen@dorpswerknh.nl

Tine-de-Moor-LinkedIn 
Prof. dr. Tine de Moor
Leerstoel Sociale ondernemingen
en organisaties voor
collectieve acties.
Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn