Agenda

sep
22

Burendag 2018

Een dag om samen leuke activiteiten te organiseren voor uw dorp(shuis) of buurt. Het Oranje Fonds zet uw activiteit graag online...
meer >>
okt
04

Kijkje in de Keuken Badhoevedorp.

Voor besturen van dorpshuizen en dorpsraden. Te gast bij de dorpsraad en in het nieuwe gebouw Dorpshuis Badhoevedorp
meer >>
nov
16

Dag van de Lokale Democratie

meer >>
nov
23

Noord-Hollands PlattelandsParlement (NHPP)

Bewoners van dorpen en platteland gaan met elkaar, met ondernemers, beleidsmakers en politici in gesprek over leefbaarheid en vitaliteit
meer >>
13 maart 2018

Nieuwe modelovereenkomsten verpachten in de VRAAGBAAK

Een bestuur van een dorpshuis, buurthuis of gemeenschapshuis kan verschillende vormen kiezen voor de exploitatie van de horeca. Globaal gaat het om beheer door vrijwilligers, betaald beheer of verpachten. In het onlangs geactualiseerde artikel Beleidskeuze barexploitatie vindt u welke aspecten bij die keuze een rol spelen.
Bij verpachting wordt de exploitatie van het horecadeel, of soms de hele accommodatie, tegen betaling van een vergoeding aan een ondernemer overgedragen. De pachter gaat de exploitatie voor eigen rekening en risico voeren. Het bestuur wordt verhuurder van het gepachte deel. U leest er meer over in het geactualiseerde artikel Verpachten, dat  tevens drie gloednieuwe modelovereenkomsten als bijlage bevat. Wanneer uw dorpshuis al is verpacht dan is het aan te raden uw huidige pachtovereenkomst eens te vergelijken met de nieuwe modelovereenkomsten.