Noord-Holland is een sterk verstedelijkte provincie. Daardoor zou je haast over het hoofd zien dat het ook een aanzienlijk platteland heeft. De problemen waarmee de bewoners te maken hebben wijken af van die in de steden. Typische problemen van kleine kernen zijn de onder druk staande voorzieningen, verenigingen, woningen voor starters en openbaar vervoer als gevolg van bezuinigingen en demografische veranderingen.
Ruim 25% van de inwoners van Noord-Holland woont in een kleine kern. Een groot deel van hen beoordeelt de leefbaarheid van het Noord-Hollandse platteland als bovengemiddeld goed (bron: CBS). Dorpswerk Noord-Holland ondersteunt het belangrijke werk van alle dorpsraden en andere bewonersinitiatieven (en hun vrijwilligers) in de kleine kernen van Noord-Holland.