Wat heeft Dorpswerk Noord-Holland dorpshuizen te bieden?

  • U kunt een beroep doen op onze adviseurs voor advies over alle aspecten van bestuur en beheer van dorpshuizen, ook bij u aan huis
  • We geven 6 maal per jaar een nieuwsbrief uit
  • We organiseren actuele themabijeenkomsten en kennisuitwisselingen        
  • U heeft toegang tot een schat aan informatie via de Vraagbaak dorpshuizen.nl
  • We bieden u diverse methodieken: ondernemingsplan, kwaliteitszorgsysteem, Wmo scan
  • We bieden collectieve kortingen op verzekeringen en energie
  • Ons landelijke netwerk zorgt voor een goede belangenbehartiging van uw dorpshuis.

Waarom?

Dorpshuizen worden bestuurd door steeds wisselende vrijwilligers. Die zijn vaak heel capabel, maar hebben geen tijd om alle ins en outs rond wetgeving en ontwikkelingen bij collega dorpshuizen en gemeenten te volgen. Dat doet Dorpswerk Noord-Holland voor u.

Veel gestelde vragen aan de adviseurs

Hoe vraag ik subsidies voor verbouw aan? Betaal ik niet teveel aan Buma en Sena? Hoe zorgen andere dorpshuizen voor een sluitende exploitatie? Het gebruik loopt terug, hoe vangen we dat op? Wat is er nieuw in de Drank & horecawet? We komen er onderling niet uit, kunt u helpen? Hoe kunnen wij  meer met vrijwilligers gaan doen?

Wat doet Dorpswerk Noord-Holland niet?

Wij nemen geen taken van u over. Onze adviseurs beperken zich tot advies. Dit is kosteloos,  tot een maximum aantal uren per jaar. De reden is dat we zoveel mogelijk dorpshuizen willen bedienen, maar een kleine organisatie zijn. Ons bestuur bestaat uit vrijwilligers. De professionele adviseurs worden betaald uit de contributie van de leden, subsidie van de provincie Noord-Holland en incidentele subsidies.

Niet aangesloten dorpshuizen

Noord-Holland telt ruim 130 dorpshuizen, kijk hier voor lijst aangesloten dorpshuizen. Is uw dorpshuis geen lid (niet aangesloten)? Dan kunt u geen gebruik maken van onze diensten. U wordt wel uitgenodigd voor  activiteiten, juist om kennis te maken met ons aanbod.

U kunt de adviseur wel kosteloos vragen voor een kennismakingsgesprek in uw dorpshuis, als u overweegt zich aan te sluiten. In het eerste jaar lidmaatschap ontvangt u 50% korting.

Dorpshuizen in oprichting

Initiatiefgroepen die een dorpshuis oprichten kunnen kosteloos advies vragen tot het moment dat het dorpshuis is geopend en inkomsten heeft.