23 november 2018  -  Noord-Hollands PlattelandsParlement

In 2018 neemt Dorpswerk Noord-Holland het initiatief voor een 4e PlattelandsParlement.
We zijn te gast bij gemeente Drechterland (raadhuis in Hoogkarspel). 

Het Noord-Hollands PlattelandsParlement (NHPP) is een evenement

  • waarbij we leren van elkaar; kennis delen; elkaar inspireren en aanzetten tot acties die de plattelandssamenleving ten goede komen
  • waar actieve bewoners van dorpen en platteland met elkaar en met maatschappelijke organisaties, sociale ondernemingen, beleidsmakers en politici in gesprek gaan

Ons uitgangspunt is: 'De kwaliteit van het platteland is bij haar bewoners in goede handen'. 


Voorbereiding - nieuws 

Februari

22 februari - "23 november lijkt ver weg, toch zijn wij al volop aan de gang met de voorbereidingen. Wij hebben al ideeën over actuele thema's en ontwikkelingen. Maar wij laten ons graag voeden uit uw praktijk. Daarom een verzoek om in uw bestuur te bespreken:
• Wat zou u willen laten zien of horen tijdens het NHPP2018?
• Waar is uw dorpsraad of dorpshuis sterk in en zou een voorbeeld kunnen zijn voor collega's?
• Wat is volgens u een goed initiatief of goede ontwikkeling waarmee we de vitaliteit van dorpen en het platteland vooruit helpen?
Meld ons uw ideeën – graag uiterlijk 6 april 2018 - via mailadres nhpp2018@dorpswerknh.nl
Lees de volledige brief  >>>

 

Waarom een Noord-Hollands PlattelandsParlement?

Noord-Holland is een sterk verstedelijkte provincie. Daardoor zou je haast over het hoofd zien dat het ook een aanzienlijk platteland heeft. De problemen en uitdagingen waarvoor bewoners van kleine kernen staan zijn deels gelijk maar deels ook anders dan in wijken en buurten van steden. 

Typische problemen van kleine kernen zijn het voorzieningenvraagstuk. Dorpshuizen, sportaccommodaties, verenigingsleven, basisscholen, adequate zorgdiensten voor ouderen staan onder druk. Geschikte en betaalbare woningen voor starters en/of zorgbehoevende ouderen, slim openbaar vervoer, het is niet vanzelfsprekend op het platteland. Daar staat tegenover dat er met veel creativiteit en ondernemingszin oplossingen gevonden worden die de vitaliteit van de gemeenschappen laten zien. En de leefbaarheid ten goede komen. 

Maar niet alles kunnen bewoners zelf oplossen. Dorpswerk Noord-Holland wil - samen met partners die dat het geluid, de ideeën van burgers van het platteland aankomt bij gemeentelijke en provinciale politici.
Het PlattelandsParlement draagt bij aan het zichtbaar maken van typische vraagstukken en uitdagingen van het platteland. Zichtbaar voor de kleine kernen en dorpen zelf, voor de samenleving, voor politici en beleidsmakers.  

 

 

Ontstaan

In Nederland is in 2005 naar Scandinavisch voorbeeld het eerste landelijke PlattelandsParlement georganiseerd. Het PlattelandsParlement heeft een vervolg gekregen in de provincies Groningen, Overijssel, Noord-Holland, Gelderland, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Het belangrijkste kenmerk van een PlattelandsParlement is de ontmoeting van actieve plattelandsbewoners en ondernemers met politici.

 

ARCHIEFNHPP2014

Publieksverslag: Publicatie_NHPP_2014_DEF.pdf

Lees het verslag als online magazine: Publicatie NHPP2014 doorbladeren.  

 

NHPP2012

De wedstrijd TopdorpenPublicatie_Topdorpen_VvKkNH_2012.pdf