Noord-Hollands PlattelandsParlement

Het Noord-Hollands PlattelandsParlement (NHPP) is een evenement

  • waarbij actieve burgers en ondernemers uit dorpen en het platteland hun stem laten horen aan beleidsmakers en politici.
  • waarbij we leren van elkaar; kennis delen; elkaar inspireren en aanzetten tot acties die de plattelandssamenleving ten goede komen.

 

NHPP 2018 komt eraan!

In 2018 organiseert Dorpswerk Noord-Holland haar 4e PlattelandsParlement.
Uitgangspunt is: 'De kwaliteit van het platteland is bij haar bewoners in goede handen'.
Over de voorbereidingen leest u vanaf najaar 2017 in onze nieuwsbrieven

 

Waarom een Noord-Hollands PlattelandsParlement?

Noord-Holland is een sterk verstedelijkte provincie. Daardoor zou je haast over het hoofd zien dat het ook een aanzienlijk platteland heeft. De problemen en uitdagingen waarvoor de bewoners van kleine kernen staan zijn deels gelijk maar deels ook anders dan in de wijken en buurten van steden. 

Typische problemen van kleine kernen zijn het voorzieningenvraagstuk. Dorpshuizen, sportaccommodaties, verenigingsleven, basisscholen, adequate zorgdiensten voor ouderen staan onder druk. Geschikte en betaalbare woningen voor starters en/of zorgbehoevende ouderen, slim openbaar vervoer, het is niet vanzelfsprekend op het platteland. Daar staat tegenover dat er met veel creativiteit en ondernemingszin oplossingen gevonden worden die de vitaliteit van de gemeenschappen laten zien. En de leefbaarheid ten goede komen. 

Maar niet alles kunnen bewoners zelf oplossen. Dorpswerk Noord-Holland wil dat het geluid, de ideeën van burgers van het platteland aankomt bij gemeentelijke en provinciale politici.
Het PlattelandsParlement draagt bij aan het zichtbaar maken van typische vraagstukken en uitdagingen van het platteland en kleine kernen voor elkaar, en voor politici en beleidsmakers.  

 

 

Ontstaan

In Nederland is in 2005 naar Scandinavisch voorbeeld het eerste landelijke PlattelandsParlement georganiseerd. Het PlattelandsParlement heeft een vervolg gekregen in de provincies Groningen, Overijssel, Noord-Holland, Gelderland, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Het belangrijkste kenmerk van een PlattelandsParlement is de ontmoeting van actieve plattelandsbewoners en ondernemers met politici.

 

ARCHIEFNHPP2014

Publieksverslag: Publicatie_NHPP_2014_DEF.pdf

Lees het verslag als online magazine: Publicatie NHPP2014 doorbladeren.  

 

NHPP2012

De wedstrijd TopdorpenPublicatie_Topdorpen_VvKkNH_2012.pdf