Archief    -   achtergrond   -   eerdere edities nhpp

 

Waarom een Noord-Hollands PlattelandsParlement?

Noord-Holland is een sterk verstedelijkte provincie. Daardoor zou je haast over het hoofd zien dat het ook een aanzienlijk platteland heeft. De problemen en uitdagingen waarvoor bewoners van kleine kernen staan zijn deels gelijk maar deels ook anders dan in wijken en buurten van steden. 

Typische problemen van kleine kernen zijn het voorzieningenvraagstuk. Dorpshuizen, sportaccommodaties, verenigingsleven, basisscholen, adequate zorgdiensten voor ouderen, snel internet: het is geen vanzelfsprekendheid.  Of kijk naar geschikte en betaalbare woningen voor allerlei groepen: van eenpersoonshuishoudens, jongeren tot zorgbehoevende ouderen. De woningen zijn er niet of onvoldoende, bestaande woonconcepten voldoen niet. Slim, vraaggestuurd openbaar vervoer is in opmars maar de beschikbaarheid van diverse vervoersvormen, voor iedereen op het platteland, is punt van aandacht. 

Waar het schuurt en kraakt, vinden mensen ook nieuwe oplossingen. De creativiteit en ondernemingszin op het platteland is groot. Juist in dorpen is vaak al een voedingsbodem aanwezig voor vernieuwing en experiment, de zogenoemde doe-democratie was altijd al aanwezig.

De vitaliteit van gemeenschappen is groot maar heeft aandacht en ondersteuning nodig. Niet alles kunnen bewoners zelf oplossen. Dorpswerk Noord-Holland wil samen met partners dat het geluid en de ideeën van burgers en bewoners op het platteland, beter aankomen bij gemeenten, waterschappen, provincie, maatschappelijke organisaties. 

Het PlattelandsParlement draagt bij aan het zichtbaar maken van typische uitdagingen en oplossingen op het platteland. Zichtbaar voor de kleine kernen en dorpen zelf, merkbaar voor samenleving, politiek en beleid.

 

Ontstaan

In Nederland is in 2005 naar Scandinavisch voorbeeld het eerste landelijke PlattelandsParlement georganiseerd. Het PlattelandsParlement heeft een vervolg gekregen in de provincies Groningen, Overijssel, Noord-Holland, Gelderland, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg.

Het belangrijkste kenmerk van een Plattelands Parlement is de ontmoeting van actieve plattelandsbewoners, maatschappelijke en ondernemers mét elkaar en met vertegenwoordigers van beleid en politiek.

 

NHPP2018

Naar Impressie van de dag, 23 november 2018

 

NHPP2014

Publieksverslag: Publicatie_NHPP_2014_DEF.pdf

Lees het verslag als online magazine: Publicatie NHPP2014 doorbladeren.  

 

NHPP2012

De wedstrijd TopdorpenPublicatie_Topdorpen_VvKkNH_2012.pdf