In 2017 worden onderstaande workshops aangeboden aan de leden van Dorpswerk Noord-Holland

In het voorjaar:    
  • Burgerinitiatieven informele zorg, 16 mei 2017 van 18.00 tot 20.00 uur (voorafgaand aan de Algemene Vergadering).
  • Ontdek filmen met je Smartphone: een praktische workshop die je leert filmen en monteren met je smartphone. Bedoeld voor de PR van dorpsraad, dorpshuis en andere dorpsinitiatieven. Meer informatie volgt.
  • Marktplein duurzaamheid: informatie over- en door diverse duurzaamheidsinitiatieven van Noord-Hollandse dorpen. Denk aan wind en zonne-energie, coöperaties en methoden om bewoners erbij te betrekken. Meer informatie volgt.
In het najaar:
  • Kijkje in de keuken: een dorpshuis vertelt en toont hoe ze zijn georganiseerd en wat hun functie voor de gemeenschap is. Na de pauze tafelgesprekken waarvoor u zelf de onderwerpen ter plekke kunt aandragen. Meer informatie volgt.
  • Nieuwe Omgevingswet en de Omgevingsvisie: wat betekenen die voor dorpsbewoners? Meer informatie volgt.