30 juli 2018

Maatschappelijke diensttijd straks ook mogelijk via Dorpswerk Noord-Holland

Horizon verbreden

De Landelijke Vereniging van Kleine kernen, LVKK, aanvrager van de subsidie bij het ministerie van VWS, ontving het goede nieuws. Het is een van de 38 landelijke projecten die gehonoreerd zijn. Het streven is dat zo'n 13.000 jongeren van vijftien jaar en ouder een maatschappelijke diensttijd gaan volgen. De diensttijd is vrijwillig en bedoeld om de horizon te verbreden door in contact te komen met andere mensen, levens, beroepen, regio's et cetera. om zo de blik op de samenleving te verbreden en wie weet inspiratie op te doen voor een mogelijke studie of werkveld.

Jongeren uitdagingen van het platteland laten ervaren

De LVKK, de drie provinciale verenigingen en de samenwerkingspartners Plattelandsjongeren en de Hogeschool Arnhem Nijmegen, kunnen in dit project jongeren van dichtbij laten ervaren wat de uitdagingen, en toekomstmogelijkheden van het platteland zijn. Een project dat niet alleen benefits heeft voor jongeren, maar dat in wisselwerking met jongeren ook veel kennis en feedback zal opleveren voor alle initiatiefnemers. 

Meer informatie bij adviseur Kor Berghuis, dorpen@dorpswerknh.nl 

 

Zie ook: Mensen redden of koken bij een boer: maatschappelijke diensttijd van start (NOS, 27 juli)

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn