Terug

Vaste lasten buurt- en dorpshuizen beduidend hoger dan bij TVL gehanteerde 11%

 

Via de website dorpshuizen.nl hebben in maart meer dan honderd dorpshuizen, ook uit Noord-Holland, een enquête ingevuld. De uitkomsten tonen aan dat de vaste lasten bij buurt- en dorpshuizen gemiddeld 55% van de omzet bedragen.

Daarnaast is uit recent Drents onderzoek onder 49 buurt- en dorpshuizen een percentage vaste lasten van 51% naar voren gekomen.

Hieruit blijkt dat het door de RVO gehanteerde (maximale) percentage van 11% te laag is.  Met de uitslagen van deze peiling zullen de LVKK en LSA Bewoners actie ondernemen richting de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Ministerie van Economische Zaken.

Onze boodschap: de regeling is oneerlijk, te veel buurt- en dorpshuizen komen nu niet in aanmerking komen voor de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). Minister, pas de regeling aan!


TVL aanvragen

Tot 18 mei 2021, 17:00 uur kunnen dorpshuizen de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) over het eerste kwartaal van 2021 aanvragen.

Een van de voorwaarden luidt dat de vaste lasten per kwartaal minimaal €1.500 moeten bedragen. De RVO hanteert bij het berekenen van de vaste lasten voor een buurt- of dorpshuis een percentage van 11% van de omzet.

Dit betekent dat om voor de TVL Q1 aan de vereiste ondergrens van €1.500 te komen de omzet in het eerste kwartaal van 2019 minimaal €13.637 moet zijn geweest: (1500,-/0,11 = 13.637).


Buiten de boot

Met deze rekenmethode vallen veel buurt- en dorpshuizen buiten de boot want het werkelijke percentage vaste lasten ligt beduidend hoger. Het percentage vaste lasten is ook nog eens van invloed op de hoogte van de tegemoetkoming die men ontvangt.

 

We houden u op de hoogte over de uitkomsten van het wijzigingsverzoek.

 

afbeelding-loep-euro

Gepubliceerd 31 maart 2021

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube